Bài 35 trang 74 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số \(y = -3x.\)

\(A\left( { - \dfrac{1}{3};1} \right);\,\,B\left( { - \dfrac{1}{3}; - 1} \right);\,C\left( {0;0} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để kiểm tra xem các điểm \(A, B, C\) có thuộc đồ thị hàm số hay không ta thay hoành độ của từng điểm vào công thức hàm số, sau đó tìm được kết quả \(y\) đối chiếu với tung độ của điểm đó, nếu trùng nhau thì điểm đó thuộc vào đồ thị hàm số đã cho.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Để xác định một điểm có thuộc đồ thị của hàm số đã cho, ta xem tọa độ của điểm đó có thỏa mãn công thức biểu diễn hàm số hay không.

+ Xét điểm \(A\left( { - \dfrac{1}{3};1} \right)\) khi \(x =  - \dfrac{1}{3}\) thì \(y =  - 3.\left( { - \dfrac{1}{3}} \right) = 1\).

Vậy điểm \(A\left( { - \dfrac{1}{3};1} \right)\) có tọa độ thỏa mãn đồ thị biểu diễn hàm số \(y = -3x\) nên điểm \(A\) thuộc đồ thị  của hàm số \(y = -3x.\)

+ Điểm \(B\left( { - \dfrac{1}{3}; - 1} \right)\) khi \(x =  - \dfrac{1}{3}\) thì \(y =  - 3.\left( { - \dfrac{1}{3}} \right) = 1\). Mặt khác tung độ của điểm \(B\) là \(-1\).

Vậy điểm \(B\left( { - \dfrac{1}{3}; - 1} \right)\) không thuộc đồ thị của hàm số \(y = -3x.\)

+ Điểm \( C (0; 0) \) khi \(x = 0\) thì \(y = -3.0 = 0 \). Vậy điểm \( C (0; 0) \) thuộc đồ thị của hàm số \(y = -3x.\)

Trả lời: Các điểm \(A,C\) thuộc đồ thị của hàm số \(y=-3x.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.