Phần câu hỏi bài 7 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 7 trang 73 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y = - 4,5x. Hãy chọn cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 17.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng.

Cho hàm số \(y =  - 4,5x.\)

Hãy chọn cặp giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\) xác định hàm số trên.

\(\begin{array}{l}a)\,\left( { - 1,5;6,5} \right)\\b)\,\left( { - 1; - 4,5} \right)\\c)\,\left( { - 0,5;2,25} \right)\\d)\,\left( {1;4,5} \right)\end{array}\)

Phương pháp giải:

Thay lần lượt các giá trị của các cặp điểm vào công thức hàm số. Cặp số nào thỏa mãn thì cặp số đó xác định hàm số trên.

 

Giải chi tiết:

Hàm số \(y =  - 4,5x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

Thay \(x =  - 1,5\)  vào công thức (1) ta được: \(y =  - 4,5.\left( { - 1,5} \right) = 6,75 \ne 6,5\)

Thay \(x =  - 1\)  vào công thức (1) ta được: \(y =  - 4,5.\left( { - 1} \right) = 4,5 \ne  - 4,5\)

Thay \(x =  - 0,5\)  vào công thức (1) ta được: \(y =  - 4,5.\left( { - 0,5} \right) = 2,25\)

Thay \(x = 1\) vào công thức (1) ta được: \(y =  - 4,5.1 =  - 4,5 \ne 4,5\)

Chọn c.

Câu 18.

Hãy điền vào chỗ chấm những từ còn thiếu trong câu sau:

Vì đồ thị của hàm số \(y = ax\)  là … đi qua gốc tọa độ nên khi vẽ ta chỉ cần … thuộc đồ thị và … \(O.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết đồ thị của hàm số \(y=ax\;(a\ne0)\).

 

Giải chi tiết:

Vì đồ thị của hàm số \(y = ax\)  là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên khi vẽ ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị và khác điểm gốc \(O.\)

Câu 19.

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 1 - 2,5x.\)  Ta có

\(\begin{array}{l}a)\,f\left( { - 1} \right) =  - 1,5\\b)\,f\left( { - 0,5} \right) = 2,25\\c)\,f\left( 1 \right) =  - 2,5\\d)\,f\left( {1,5} \right) =  - 3,5.\end{array}\)

Phương pháp giải:

Tính \(f\left( {{x_o}} \right)\)  ta thay \(x = {x_o}\)  vào công thức hàm số để tính giá trị của \(f\left( {{x_o}} \right)\)

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}f\left( { - 1} \right) = 1 - 2,5.\left( { - 1} \right) = 1 + 2,5 = 3,5 \ne  - 1,5\\f\left( { - 0,5} \right) = 1 - 2,5.\left( { - 0,5} \right) = 1 + 1,25 = 2,25\\f\left( 1 \right) = 1 - 2,5.1 = 1 - 2,5 =  - 1,5 \ne  - 2,5\\f\left( {1,5} \right) = 1 - 2,5.1,5 = 1 - 3,75 =  - 2,75 \ne  - 3,5.\end{array}\)

Chọn b.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài