Bài 34 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ \(Oxy\) đồ thị của các hàm số:

a) \(y = x\);                b) \(y = 3x\);

c) \(y = -2x\);           d) \(y = -x\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị hàm số \( y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Do đó để vẽ đồ thị hàm số \( y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\) ta làm như sau:

- Ta lấy \(x\) bất kỳ tìm \(y\) để tìm được tọa độ điểm thứ \(2\) gọi là điểm \(A\) mà đồ thị đó đi qua.

- Vẽ đường thẳng đi qua điểm \(O\) và \(A\) ta được đồ thị cần tìm.

Lời giải chi tiết

Ta đã biết đồ thị của hàm số \( y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Do đó để vẽ đồ thị của nó ta cần biết thêm \(1\) điểm thuộc đồ thị.

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = x\): Với \(x=1\) ta được \(y=1\) điểm \(A(1;1)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y=x\).

Vậy đường thẳng \(OA\) là đồ thị của hàm số đã cho.

b) Đồ thị các hàm số còn lại vẽ tương tự.

Ta có hình vẽ như sau:

Chú ý:

* Hàm số \(y = 3x\)

Cho \(x = 1\) được \(y = 3\) \(\Rightarrow B (1; 3)\) thuộc đồ thị hàm số \(y=3x\).

Vậy đường thẳng \(OB\) là đồ thị của hàm số đã cho.

* Hàm số \(y = -2x\)

Cho \(x = -1\) được \(y = 2\). Điểm \(C (-1; 2)\) thuộc đồ thị của hàm số  \(y = -2x\).

Vậy đường thẳng \(OC\) là đồ thị của hàm số đã cho.

* Hàm số \(y = -x\)

Cho \(x = 1\) được \(y = -1\). Điểm \(D (1; -1)\) thuộc đồ thị của hàm số  \(y = -x\).

Vậy đường thẳng \(OD\) là đồ thị của hàm số đã cho.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.