CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 17 trang 63 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 17 trang 63 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 63 VBT toán 7 tập 1. Đố vui: Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4x100 ...

Xem chi tiết
Bài 18 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 18 trang 64 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 64 VBT toán 7 tập 1. Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 5 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1 Phần câu hỏi bài 5 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 65 VBT toán 7 tập 1. Hãy điền những từ (kí hiệu) còn thiếu trong các câu sau: a) Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y …

Xem chi tiết
Bài 19 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 19 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 65 VBT toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y ...

Xem chi tiết
Bài 20 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 20 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 65 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y=f(x)=3x^2 +1 ...

Xem chi tiết
Bài 21 trang  Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 21 trang Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 66 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 5x - 1 ...

Xem chi tiết
Bài 22 trang 66 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 22 trang 66 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 66 VBT toán 7 tập 1. Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 23 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 23 trang 67 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y=f(x) = 12/x ...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 24 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 67 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số: y=f(x) = x^2 -2. Hãy tính: f(2); f(0); f(1); f(-1); f(-2) ...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 25 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 67 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x..

Xem chi tiết
Bài 26 trang 68 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 26 trang 68 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 68 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 2/3x...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 6 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 1 Phần câu hỏi bài 6 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 69 VBT toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (…) những từ (kí hiệu) còn thiếu trong các câu sau: Trên mặt phẳng tọa độ ...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 27 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 27 trang 69 VBT toán 7 tập 1. a) Viết toạ độ các điểm M, N,P,Q trong hình 3...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 28 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 70 VBT toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm A(3;-1/2)...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 29 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 70 VBT toán 7 tập 1. a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu?...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 30 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 30 trang 70 VBT toán 7 tập 1. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 5...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 31 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 31 trang 71 VBT toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ (Oxy) và đánh dấu các điểm A(-4; -1); B(-2; -1), C(-2; -3); D(-4; -3)...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 32 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 71 VBT toán 7 tập 1. Hàm số y được cho trong bảng sau...

Xem chi tiết
Bài 33 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 1 Bài 33 trang 72 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 72 VBT toán 7 tập 1. Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 7 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 1 Phần câu hỏi bài 7 trang 73 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 73 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y = - 4,5x. Hãy chọn cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài