Bài 23 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =\dfrac{{12}}{x}\)

a) Tính \(f(5); f(-3).\)

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

 \(f\left( x \right) = \dfrac{{12}}{x}\)

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Để tính \(f(5); f(-3)\) thì ta thay \(x = 5; x = -3\) vào hàm số ban đầu để tìm được giá trị \(y\) tương ứng.

b) Để tìm được giá trị \(y\) tương ứng trong bảng thì ta thay từng giá trị \(x\) vào hàm số ban đầu để tìm.

Lời giải chi tiết

a) Hàm số \(y = f\left( x \right) = \dfrac{{12}}{x}\) nên

Khi \(x=5\) ta có \(f\left( 5 \right) =\dfrac{{12}}{5}\) và \(x=-3\) ta có \( f\left( { - 3} \right) = \dfrac{{12}}{{ - 3}} =  - 4\)

b) 

Khi \(x=-6\) thì \( \displaystyle f\left( { - 6} \right) = {{12} \over { - 6}} = - 2 \)
Khi \(x=-4\) thì \(\displaystyle f\left( { - 4} \right) = {{12} \over { - 4}} = - 3 \) 
Khi \(x=-3\) thì \(\displaystyle f\left( { - 3} \right) = {{12} \over { - 3}} = - 4 \)
Khi \(x=2\) thì \(\displaystyle f\left( 2 \right) = {{12} \over 2} = 6 \)
Khi \(x=5\) thì \(\displaystyle f\left( 5 \right) = {{12} \over 5}  \) 
Khi \(x=6\) thì \(\displaystyle  f\left( 6 \right) = {{12} \over 6} = 2 \)
Khi \(x=12\) thì \(\displaystyle f\left( {12} \right) = {{12} \over {12}} = 1 \)

Điền các giá trị vừa tính vào bảng trên ta có kết quả:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

 \(f\left( x \right) = \dfrac{{12}}{x}\)

 -2

 -3

 -4

 6

 \(\dfrac{{12}}{5}\)

 2

 1

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.