Bài 34 trang 83 Vở bài tập toán 7 tập 2


Đề bài

Cho hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) cắt nhau tại \(O\) (h.33).

Chứng minh rằng: 

a) Nếu \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\) thì tia đối của tia \(Oz\) sẽ là tia phân giác của góc \(x’Oy’\).

b) Tập hợp các điểm nằm bên trong hai góc \(xOy\) và \(x’Oy’\), cách đều hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) là đường thẳng \(zz’\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức : Tập hợp các điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc là tia phân giác của góc đó.

Lời giải chi tiết

GT: \(xx' \cap yy' = \left\{ O \right\},\) \(Oz,Oz'\) là hai tia đối nhau

KL: a) Nếu \(Oz\) là phân giác của \(\widehat {xOy}\) thì \(Oz'\) là phân giác của \(\widehat {x'Oy'}\)

      b) Tập hợp các điểm nằm bên trong hai góc \(xOy\) và \(x’Oy’\), cách đều hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) là đường thẳng \(zz’\). 

Giải: 

a) Vì \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\) nên \(Oz\) nằm giữa tia \(Ox\); \(Oy\) và \(\widehat {zOy} = \widehat {zOx}\). Từ đó suy ra \(Oz'\) (tia đối của tia \(Oz\)) nằm giữa \(Ox'\) và \(Oy'\). Mặt khác, \(\widehat {zOy} = \widehat {z'Oy'}\) (đối đỉnh), \(\widehat {zOx} = \widehat {z'Ox'}\) (đối đỉnh) mà \(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'}\) nên suy ra \(\widehat {x'Oz'} = \widehat {y'Oz'}\). Vậy \(Oz'\) là tia phân giác của góc \(x'Oy'\).

b) Theo tính chất tia phân giác, ta có:

- Tập hợp các điểm nằm bên trong góc \(xOy\) (cũng cách đều hai đường thẳng \(xx'\), \(yy'\)) là tia phân giác \(Oz\);

- Tập hợp các điểm nằm bên trong góc \(x'Oy'\) (cũng cách đều hai đường thẳng \(xx'\), \(yy'\)) là tia phân giác \(Oz'\);

Vậy tập hợp các điểm nằm bên trong hai góc \(xOy\) và \(x'Oy'\), cách đều hai đường thẳng \(xx'\) và \(yy'\) là đường thẳng \(zz'\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.