Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Bình chọn:
4.5 trên 86 phiếu
Lý thuyết hình biểu diễn của hình không gian trên mặt phẳng Lý thuyết hình biểu diễn của hình không gian trên mặt phẳng

Hình biểu diễn của một hình H trong không gian là hình chiếu song song của hình H lên một mặt phẳng nào đó theo một phương chiếu nàođó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó

Xem chi tiết
Lý thuyết tính chất phép chiếu song song Lý thuyết tính chất phép chiếu song song

a) Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó

Xem chi tiết
Lý thuyết định nghĩa phép chiếu song song Lý thuyết định nghĩa phép chiếu song song

Cho mp (P) và đường thẳng l cắt (P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường thẳng qua M và song song ( hoặc trùng ) với l, cắt (P) tại M'

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 73 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 73 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 73 SGK Hình học 11. Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành được không?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11. Hình 2.67 có thể là hình chiếu song song của hình lục giác đều được không? Vì sao?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 74 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 74 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 74 SGK Hình học 11. Trong các hình 2.68, hình nào biểu diễn cho hình lập phương?..

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 75 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 75 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 75 SGK Hình học 11. Các hình 2.69a, 2.69c, 2.69c là hình biểu diễn của tam giác nào?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 75 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 75 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 75 SGK Hình học 11. Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d là hình biểu diễn của các hình bình hành nào (hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật)?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau...

Xem chi tiết


Gửi bài