Bài 3, bài 4 Tiết 30 trang 40 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.8 trên 15 phiếu

Bài 3 Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố.

Bài 3 Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730 km. Quảng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km. Tính quãng đường xe  lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 4 Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay80 600. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải:

Bài 3:

Độ dài đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 - 1315 = 415 (km)

                                                  Đáp số 415km

Bài 4

Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 - 80600 = 134200 (cây)

Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 + 134200 = 349000 (cây)

                                                     Đáp số: 349000 cây

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan