Bài 1 Tiết 5 trang 7 sgk Toán 4


Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

a)

a

6 x a

5

6 x 5 = 30

7

 

10

 

 

b)

b

18 : b

2

 

3

 

6

 

 

c)

a

a + 56

50

 

26

 

100

 

 

d)

b

97 - b

18

 

37

 

90

 

 Hướng dẫn giải:

a)

a

6 x a

5

6 x 5 = 30

7

6 x 7 = 42

10

6 x 10 = 60

 

b)

b

18 : b

2

18 : 2 = 9

3

18 : 3 = 6

6

18 : 6 = 3

 

c)

a

a + 56

50

50 + 56 = 116

26

26 + 56 = 82

100

100 + 56 = 156

 

d)

b

97 - b

18

97 – 18 = 79

37

97 – 37 = 60

90

97 – 90 = 7

 

 

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan