Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 44 trang 53 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

Bài 1. Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M. Bài 2 Nêu tên các cặp cạnh song song. Bài 3 Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD

Bài 1. Hãy vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua điểm \(M\) và song song với đường thẳng \(CD\)

Bài 2 Cho hình tam giác \(ABC\) có góc đỉnh \(A\) là góc vuông. Qua đỉnh \(A\) hãy vẽ đường thẳng \(AX\) song song với cạnh \(BC\), qua đỉnh \(C\), hãy vẽ đường thẳng \(CY\) song song với cạnh \(AB\). Hai đường thẳng \(AX\) và \(CY\) cắt nhau tại điểm \(D\), nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác \(ADCB\)

Bài 3

Cho hình tứ giác \(ABCD\) có góc đỉnh \(A\) và góc đỉnh \(D\) là các góc vuông

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua \(B\) và song song với cạnh \(AD\), cắt cạnh \(DC\) tại điểm \(E\).

b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh \(E\) của hình tứ giác \(BEDA\) có góc vuông hay không?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

+ Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm \(M\) và vuông góc với \(CD\).

+ Dùng ê ke vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua \(M\) và vuông góc với  đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng \(AB\) song song với đường thẳng \(CD\).

Bài 2 

Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác \(ADBC\) như sau:

Trong tứ giác \(ADBC\) có:

- Cặp cạnh \(AD\) và \(BC\) song song với nhau (Vì \(AX\) song song với \(BC\))

- Cặp cạnh \(AB\) và \(DC\) song song với nhau (Vì \(CY\) song song với \(BA\))

Bài 3 

a) Vẽ đường thẳng đi qua \(B\) vuông góc với \(AB\) ta được đường thẳng song song với \(AD\) và cắt \(DC\) tại \(E\).

b) Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy góc đỉnh \(E\) là góc vuông

loigiaihay.com


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan