Bài 1 Tiết 26 trang 33 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng

Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:

Dựa vào biểu đồ trên hãy điền đúng Đ hoặc S sai vào ô trống:

a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng

b) Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải

c) Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

d) Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn  tuần 1 là 100m

e) Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn  tuần 1 là 100m

Hướng dẫn giải:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

e) S

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan