Bài 1, bài 3 Tiết 46 trang 55 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

Bài 1.

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Bài 3 Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

a) Có vuông góc với nhau hay không?

b) Có bằng nhau hay không?

Hướng dẫn giải: 

Bài 1

a) Vẽ hình vuông có cạnh 4cm theo các bước sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm, CB = 4cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 4cm.

b) Chu vi hình vuông ABCD 

(4 + 4) x 2 = 16 (cm)

Diện tích của hình vuông ABCD 

4 x 4 = 16 (cm2)

Bài 3 Học sinh vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm 

a) Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau

b) Dùng thước đo ta sẽ thấy hai đường chéo AC và BD bằng nhau

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan