Bài 1, bài 2 Tiết 49 trang 57 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Bài 1. Đặt tính rồi tính. Bài 2 Viết giá trị biểu thức vào ô trống

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 341231 x 2 

   214325 x 4

b) 102426 x 5

   410536 x 3

Bài 2 Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

m

2

3

4

5

201634 x m

 

 

 

 

 Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                             b)             

Bài 2

m

2

3

4

5

201634 x m

403268

604902

806536

1008170

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan