Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 53 trang 62 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

Bài 1. Đặt tính rồi tính. Bài 2. Tính. Bài 3 Ô tô chở tất cả số gạo và ngô. Bài 4 Diện tích cuả tấm kính

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 1324 x 40;            b) 13546 x 30;                  c) 5642 x 200.

Bài 2. Tính:

a) 1326 x 300;               b) 3450 x 20;                c) 1450 x 800

Bài 3. Một bao gaọ cân nặng 50kg, một bao ngô có cân nặng là 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô?

Bài 4. Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                 b)                 

Bài 2

a) 1326 x 300 = 3997800

b) 3450 x 20 = 69000

c) 1450 x 800 = 1160000

Bài 3

Ô tô chở số gạo là:

50 x 30 = 1500 kg

Ô tô chở số ngô là:

60 x 40 = 2400kg

Ô tô chở tất cả số gạo và ngô là:

1500 + 2400 = 3900 kg

                                                  Đáp số:  3900 kg gạo và ngô

Bài 4

Chiều dài của tấm kính hình chữ nhật :

30 x 2 = 60 cm

Diện tích cuả tấm kính:

60 x 30 = 1800 (cm2 )

                 Đáp số:  1800 (cm2 )

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan