Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 08:43:15

Bài 1, bài 2 Tiết 41 trang 50 sgk Toán 4


Bài 1 Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc. Bài 2 Các cặp cạnh vuông góc với nhau

Bài 1

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

a)                              b) 

Bài 2

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 1 Học sinh dùng ê ke để kiểm tra, và có kết quả là:

- Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.

- Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau.

Bài 2

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là 

- AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

- BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau

- CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

- DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay