Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 43 trang 53 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Bài 1 Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E

Bài 1 Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

Bài 2 Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

Bài 3 Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB

Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta thu được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhất đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

Học sinh có thể vẽ như sau

Bài 2

Bài 3

Các hình chữ nhật có ở hình bên là: AEGD, EBCG, ABCD

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan