Bài 1, bài 2 Tiết 68 trang 78 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 31 phiếu

Bài 1. Đặt tính rồi tính. Bài 2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 67494 : 7                                    b) 359361 : 9

   42789 : 5                                         238057 : 8

Bài 2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42 506 và 18 472 

b) 137 895 và 85 287

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)               

67494 : 7 = 9642                      42789 : 5  = 8557 (dư 4)

b)            

359361 : 9 = 39929                238057 : 8 = 29757 (dư 1)

Bài 2

a. Hai lần số bé là: 

              42 506 - 18 472 = 24034

Số bé là:

                         24034 : 2 = 12017

Số lớn là:

                         12017 + 18472 = 30489

                              Đáp số: Số bé: 12017

                                           Số lớn : 30489

b. Hai lần số bé là:

                         137 895 - 85 287 = 52608

Số bé là: 

                      52608 : 2 = 26304

Số lớn là:

                      26304 + 85 287 = 111591

                                 Đáp số: Số bé: 26304

                                             Số lớn: 111591

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan