Bài 1 Tiết 20 trang 25 sgk Toán 4


Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = .....giây                                    phút = .....giây       

    2 phút = ...giây                                         1 phút 8 giây = ....giây

    60 giây = ...phút

    7 phút = ....giây

 b) 1 thế kỉ = ...năm                                 5 thế kỉ =...năm                        thế kỉ = ...năm

     100 năm = .....thế kỉ                            9 thế kỉ =....năm                        thế kỉ = ....năm

Hướng dẫn giải:

  

a) 1 phút = 60 giây                                    phút = 20 giây       

    2 phút = 120 giây                                  1 phút 8 giây = 68 giây

    60 giây = 1 phút

    7 phút = 420 giây

 b) 1 thế kỉ = 100 năm                     5 thế kỉ =500 năm                        thế kỉ = 50 năm

     100 năm = 1 thế kỉ                  9 thế kỉ = 900 năm                        thế kỉ = 20 năm

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan