Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 62 trang 73 sgk Toán 4


Bài 1 Đặt tính rồi tính. Bài 2 Viết giá trị của biểu thức vào ô trống. Bài 3 Tính diện tích của mảnh vườn

Bài 1 Đặt tính rồi tính:

a) 248 x 321;                  b) 1163 x 125;                   c) 3124 x 213.

Bài 2 Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a

262

262

263

b

130

131

131

a x b

 

 

 

 Bài 3 Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a)                           b)                      c) 

Bài 2

a

262

262

263

b

130

131

131

a x b

34060

34322

34453

Bài 3

Diện tích của mảnh vườn là:

125 x 125 = 15625 (m2)

                                     Đáp số: 15625 (m2)

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan