Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 17:51:23

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 148 trang 157 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống Bài 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200 bài 3 Tìm độ dài thật quãng đường Thành Phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn.

Kiến thức cần nhớ

Tính độ dài thật từ độ dài thu nhỏ trên bản đồ

Độ dài thật bằng độ dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số của tỉ lệ bản đồ

+ Giải bài tập

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Tỉ lệ bản đồ

1: 500000

1: 15000

1: 2000

Độ  dài thu nhỏ

2cm

3dm

50mm

Độ dài thật

…cm

..dm

..mm

Giải

Học sinh lần lượt viết vào chỗ chấm như sau:

1000000cm; 45000 dm; 100000mm

Bài 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét?

Giải

Chiều dài thật của phòng học là:

4 x 200 = 800 (cm)

800cm = 8 m

Bài 3: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 2500000, quãng đường thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn đo được 27cm. Tìm độ dài thật quãng đường Thành Phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn.

Giải

Quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn dài:

27 x 250000 = 67500000 (cm)

67500000 cm = 675km.

Đáp số: 675km

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay