Bài 1, bài 2 Tiết 47 trang 55 sgk Toán 4


Bài 1. Nêu các góc vuông. Bài 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Bài 1. Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau:

Bài 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

- AH là đường cao của hình tam giác ABC

- AB là đường cao của hình tam giác ABC

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) + Góc đỉnh A, cạnh AB, AC là góc vuông.

+ Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là góc nhọn.

+ Góc đỉnh C, cạnh CA, CB là góc nhọn.

+ Góc đỉnh M, cạnh MA, MB là góc nhọn.

+ Góc đỉnh M, cạnh MB, MC là góc tù

+ Góc đỉnh M, cạnh MA, MC là góc bẹt

b) 

+ Góc đỉnh A; cạnh AB, AD là góc vuông

+ Góc đỉnh B, cạnh BD, BC là góc vuông

Góc đỉnh D, cạnh DA, DC là góc vuông

+ Góc đỉnh B; cạnh BA, BD là góc nhọn

 + Góc đỉnh C, cạnh CB, CD là góc nhọn.

Góc đỉnh D, cạnh DB, DC là góc nhọn

Góc đỉnh D, cạnh DA, DB là góc nhọn

+ Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là góc tù

Bài 2

Ghi chữ S vào ô thứ nhất của tam giác ABC (Vì AH không vuông góc với BC)

Ghi chữ Đ vào ô thứ hai ( vì AB vuông góc với BC)