Bài 1, bài 2 Tiết 47 trang 55 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Bài 1. Nêu các góc vuông. Bài 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Bài 1. Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau:

Bài 2 

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)

+ Góc vuông đỉnh \(A\), cạnh \(AB, AC\) 

+ Góc nhọn đỉnh \(B\), cạnh \(BA, BC\) 

+ Góc nhọn đỉnh \(C\), cạnh \(CA, CB\) 

+ Góc nhọn đỉnh \(M\), cạnh \(MA, MB\)

+ Góc tù đỉnh \(M\), cạnh \(MB, MC\) 

+ Góc bẹt đỉnh \(M\), cạnh \(MA, MC\) 

b) 

+ Góc vuông đỉnh \(A\); cạnh \(AB, AD\)

+ Góc vuông đỉnh \(B\), cạnh \(BD, BC\) 

Góc vuông đỉnh \(D\), cạnh \(DA, DC\)

+ Góc nhọn đỉnh \(B\); cạnh \(BA, BD\)

+ Góc nhọn đỉnh \(C\), cạnh \(CB, CD\)

Góc nhọn đỉnh \(D\), cạnh \(DB, DC\)

Góc nhọn đỉnh \(D\), cạnh \(DA, DB\) 

+ Góc tù đỉnh \(B\), cạnh \(BA, BC\)

Bài 2

Ghi chữ S vào ô thứ nhất  (vì \(AH\) không vuông góc với \(BC\))

Ghi chữ Đ vào ô thứ hai ( vì \(AB\) vuông góc với \(BC\))

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan