Bài 1 Tiết 6 trang 9 sgk Toán 4


Viết theo mẫu:

Viết theo mẫu:

a) Mẫu

Viết số 313 214

Đọc số: Ba trăm mười ba nghìn hai trăm mười bốn

b) 

Hướng dẫn giải:

b) Điền các chữ số vào các ô trống của hàng từ trái qua phải như sau: 5; 2; 3; 4; 5; 3

Viết số 523453

Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan