Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 05:27:14

Bài 1 Tiết 6 trang 9 sgk Toán 4


Viết theo mẫu:

Viết theo mẫu:

a) Mẫu

Viết số 313 214

Đọc số: Ba trăm mười ba nghìn hai trăm mười bốn

b) 

Hướng dẫn giải:

b) Điền các chữ số vào các ô trống của hàng từ trái qua phải như sau: 5; 2; 3; 4; 5; 3

Viết số 523453

Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay