Bài 1, bài 2 Tiết 31 trang 40 sgk Toán 4

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Bài 1. Thử lại phép cộng. Bài 2 Thử lại phép trừ

Bài 1. Thử lại phép cộng

a) Mẫu:

                       thử lại 

Muốn thử lại phép cộng ta có thể  lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại theo mẫu

35462 + 27519;

69108 + 2074;

267345 + 31925.

Bài 2 Thử lại phép trừ

a) Mẫu:                      thử lại: 

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu)

4025 - 312;         5901 - 638;              7521 - 98.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

b) 

Bài 2

b)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan