Bài 1, Bài 2, bài 3 trang 77 Tiết 67 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.9 trên 39 phiếu

Bài 1. Đặt tính rồi tính, Bài 2 Hỏi mỗi bể có bao nhiêu lít xăng? Bài 3 Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Bài 1: Đặt tính rồi tính


a) 278157 : 3                                       b) 158735 : 3

304968 : 4                                                475908 : 5

408090 : 5                                                301849 : 7

Hướng dẫn giải:

a)                             

278157 : 3  = 92719                304968 : 4 = 76242                     408090 : 5  = 81618

b)                          

158735 : 3 = 52911 (dư 2)       475908 : 5 = 95181 (dư 3)      301849 : 7 = 43121 (dư 2)


Bài 2. Người ta đổ đều 128 610l xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể có bao nhiêu lít xăng?

Hướng dẫn giải:

Số lít xăng ở mỗi bể là:

            128 610 : 6 = 21435 (l)

                                            Đáp số: 21435 (l) xăng

 

Bài 3. Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Hướng dẫn giải:

Bài 3 

Thực hiện phép chia ta có:

187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy có thể sắp xếp được nhiều nhất 23406 hộp và còn thừa 2 áo 

                          Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 áo 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan