Bài 1,bài 2 Tiết 9 trang 13 sgk Toán 4


Tím số lớn nhất trong các số sau:

Bài 1 

9999 ...10 000                                                       653 211....653 211

99 999 ...100 000                                                   43 256... 432 510

726 585...557 652                                                  845 713...854 713

Hướng dẫn giải:

9999 < 10 000                                                       653 211= 653 211

99 999 < 100 000                                                   43 256 < 432 510

726 585 > 557 652                                                  845 713 < 854 713

Bài 2 Tím số lớn nhất trong các số sau:

59 876; 651 321; 499 873; 902 011.

Hướng dẫn giải:

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 902 011

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan