Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 149 trang 158 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Bài 2: Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km bài 3 tính độ dài cạnh hình chữ nhật

Kiến thức cần nhớ

+ Tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ từ độ dài thật

Độ dài thu nhỏ trên bản đồ bằng độ dài thật chia cho mẫu số của  tỉ lệ bản đồ

+ Giải bài tập

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Tỉ lệ bản đồ

1: 100000

1: 5000

1: 20000

Độ  dài thu nhỏ

5km

25m

2km

Độ dài thật

…cm

..mm

..dm

Giải

Lần lượt viết số vào chỗ chấm như sau: 50cm, 5mm, 1 dm

Chú ý:

Đổi đơn vị, rồi thực hiện phép chia để được số cần tìm, ví dụ

5km = 500000cm

500000 : 10000 = 50 (cm)    

Viết 50 vào chỗ chấm

Bài 2: Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

Giải

12 km = 1200000 cm

Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ dài:

1200000 : 100000 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m, được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là mấy xăng - ti - mét?

Giải

Ta có: 15m = 1500 cm; 10m = 1000cm

Chiều dài của hình chữ nhật trên bản đồ là : 1500 : 500 = 3 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật trên bản đồ là: 1000 : 500 = 2 (cm)

Đáp số: chiều dài: 3cm

Chiều rộng: 2cm

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay