Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 71 trang 80 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.8 trên 29 phiếu

Lý thuyết: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Bài 1: Tính Bài 2 Tìm x Bài 3 Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa.

Lý thuyết: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Kiến thức cần nhớ: Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể xóa cùng một, hai, ba…chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

Bài 1: Tính

a)      420 : 60

4500 : 500

b)      85000 : 500

92000 : 400

Bài 2 Tìm x:

a)      x x 40 = 25600;

b)      x x 90 = 37800

Bài 3. Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi

a)      Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

b)      Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng  thì cần mấy toa xe loại đó?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)      420 : 60 = 42 : 6 = 7

       4500 : 500 = 45 : 5 = 9

b)      85000 : 500 = 850 : 5 = 170

  92000 : 400 = 920 : 4 = 230

Bài 2

a)      x x 40 = 25600

x = 25600 : 40

x = 640

b)      x x 90 = 37800

x = 37800 : 90

x= 420

Bài 3

  1. Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 20 = 9 (toa)

  1. Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 30 = 6 (toa)

Đáp số: a. 9 toa xe

b. 6 toa xe

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan