Bài 1, bài 2 Tiết 48 trang 56 sgk Toán 4


Bài 1 Đặt tính rối tính. Bài 2. Tính bằng cách thuận tiên nhất

Bài 1 Đặt tính rối tính:

a) 386259 + 260837

726485 - 452936

b) 528946 + 73529 

    435260 - 92753

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiên nhất:

a) 6257 + 989 + 743;

b) 5798 + 322 + 4678

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                       b)             

Bài 2

a) 6257 + 989 + 743 =  6257 +743 + 989 = 7000 + 989 = 7989

b) 5798 + 322 + 4678 = 5798 + 5000 = 10798


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan