Vocabulary - Từ vựng - Unit 9 SGK Tiếng Anh 5 mới


Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 9

UNIT 9. WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO?

(Bạn đã thấy gì ở sở thú?)

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7. 

8.

9. 

10.

11.

12.

13.

14.

15. 

16. 

17.

18. 

19.

20. 

21. 

22.

23.

24. 

25. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 5 mới


Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí