Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Lesson 1 Unit 18 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4.3 trên 287 phiếu

Good evening and welcome to the weather forecast. What will the weather be like tomorrow? Well, it will snowy and very cold in Sa Pa.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 


a)   Good evening and welcome to the weather forecast. Let's take a look at the weather today.

Xin chào buổi tối và chào đón các bạn đến với chương trình dự báo thời tiết. Chúng ta hãy nhìn vào thời tiết hôm nay.

b)   It's cold and cloudy in Ha Noi. It's cool and windy in Hue. It's hot and sunny in Ho Chi Minh City.

Trời lạnh và có nhiều mây ở Hà Nội. Trời mát và có gió ở Huế. Trời nóng và có nắng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

c)  What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

Well, it will be cold and rainny in Ha Noi.

Ồ, trời sẽ lạnh và có mưa ở Hà Nội.

d)   It will be warm and foggy in Hue. In Ho Chi Minh City, it will be hot and sunnyThat's the weather forecast for tomorrow.

Trời sẽ ốm và có sương mù ở Huế. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, trời sẽ nóng và có nắng. Đó là dự báo thời tiết vào ngày mai.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


a)   What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be cold and snowy.

Trời sẽ lạnh và có tuyết.

b)  What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be hot and sunny.

Trời sẽ nóng và có nắng.

c)   What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be warm and stormy.

Trời sẽ ấm và có bão.

d)   What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be cool and cloudy.

Trời sẽ mát và có mây.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về thời tiết.

What's the weather like today?

Thời tiết như thế nào vào hôm nay?

It's... and... Trời... và...

What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be... and...

Trời sẽ... và...

4. Listen and circle a, b or c (Nghe và khoanh tròn a, b hoặc c)

Click tại đây để nghe:

 


1. b Trời sẽ có tuyết và rất lạnh ở Sa Pa vào ngày mai.

2. a Trời sẽ có sương mù và có gió ở Hà Nội vào ngày mai.

3. c Trời sẽ có nắng và có gió ở Đà Nẵng vào ngày mai.

Audio script

Good evening and welcome to the weather forecast. What will the weather be like tomorrow? Well, it will snowy and very cold in Sa Pa. In Ha Noi, it will be foggy and windy. The weather will be fine tomorrow in Da Nang. It will be sunny, but it will also be very windy...

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

(1) go (2) weather (3) stormy (4) forecast (5) watch

Mai: Chúng ta sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.

Tony: Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

Linda: Ồ, trời sẽ lạnh và có bão.

Mai: Làm sao bạn biết điều đó?

Linda: Tôi đã xem dự báo thời tiết trên ti vi.

Tony: Chúng ta sẽ có thể không đi dã ngoại nếu trời có bão.

Mai: Được, chúng ta hãy ở nhà, ăn bắp rang bơ và xem những phim hoạt hình.

Tony và Linda: Ý kiến tuyệt vời!

6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)

Making sentences (Tạo câu)

What will the weather be like tomorrow?

Thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?

It will be cold.

Trời sẽ lạnh.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 2 Unit 18 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 2 Unit 18 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

It's so hot today! Is it always like this in summer, Nam? Trời hôm nay quá nóng! Có phải trời thường như thế vào mùa hè không Nam ?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 18 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 18 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

I live in Ho Chi Minh City. There are two seasons in my place. They're the dry season and the rainy season.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Hỏi đáp ai đó thường làm gì vào mùa nào đó Khi chúng ta muốn hỏi ai đó thường làm gì vào các mùa trong chúng ta có thể sử dụng cấu trúc bên dưới.

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 18 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 18 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 18

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú. What are your favourite animals at the zoo?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng