Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

Lesson 1 - Unit 5 trang 30, 31 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
4.3 trên 184 phiếu

a. Where will you be this weekend? Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? I think I'll be in the countryside. Mình nghĩ mình sẽ ở miền quê.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 

a) What will you do this weekend?

I think my family and I will go for a picnic.

Great! That will be a lot of fun.

b) What about you, Tony? Where will you be on Saturday?

I think I'll be in the mountains.

c) What about you, Phong? Where will you be?

I'll be at home.

d) At home? Why?

Because I have to study.

Tạm dịch:

a) Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này?

Mình nghĩ gia đình mình và mình sẽ đi dã ngoại.

Thật tuyệt! Điều đó sẽ rất vui.

b) Còn bạn thì sao Tony? Bạn sẽ ở đâu vào thứ Bảy?

Mình nghĩ mình sẽ ở trên núi.

c) Còn bạn thì sao Phong? Bạn sẽ ở đâu?

Mình sẽ ở nhà.

d) Ở nhà ư? Tại sao?

Bởi vì mình phải học.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

a.  Where will you be this weekend?

I think I'll be in the countryside.

b. Where will you be this weekend?

I think I'll be on the beach.

c. Where will you be this weekend?

I think I'll be at school

d .Where will you be this weekend?

I think I'll be by the sea.

Tạm dịch:

a) Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ở miền quê. 

b) Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ở bãi biển.

c) Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ ở trường.

d) Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này? Mình nghĩ mình sẽ gần biển.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này.

Where will you be this weekend?

I think I'll be...

Tạm dịch:

Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

Tôi nghĩ tôi sẽ..

4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn )

Click tại đây để nghe:

Đáp án:

1.c        2. a      3. b

Audio script:

1. Tony: Hi, Mai. Where will you be tomorrow?

Mai: What day is it tomorrow?

Tony: It's Saturday.

Mai: Oh, I think I'll be at the seaside.

2.  Nam: Do you want to go for a picnic next week?

Linda: Where will it be?

Nam: It'll be in the mountains.

Linda: Yes, please. That'll be a lot of fun.

3. Linda: Will you be at home next week?

Phong: Next week?

Linda: Yes.

Phong: I don't know. Maybe I'll be in the countryside.

Tạm dịch:

1. Tony: Xin chào, Mai. Bạn sẽ ở đâu vào ngày mai?

Mai: Ngày mai là ngày nào?

Tony: Hôm thứ Bảy.

Mai: Ồ, tôi nghĩ tôi sẽ ở bên bờ biển.

2 Nam: Bạn có muốn đi dã ngoại vào tuần tới không?

Linda: Nó sẽ ở đâu?

Nam: Nó sẽ ở trên núi.

Linda: Vâng. Điều đó sẽ rất vui.

3. Linda: Bạn sẽ ở nhà vào tuần tới?

Phong: Tuần tới?

Linda: Vâng

Phong: Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ ở làng quê.

5. Read and match (Đọc và nối)

Đáp án: 1- c     2-d     3 - a      4-b

Tạm dịch:

1 - c

Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

 

Tôi nghĩ tôi sẽ ở nhà.

2 - d

Mai sẽ ở đâu vào ngày mai?

 

Cô ấy sẽ ở trên bãi biển.

3 - a

Phong sẽ ở đâu vào tuần tới?

 

Cậu ấy sẽ ở trên núi.

4 - b

Peter và Linda sẽ ở đâu vào tháng tới?

 

Họ sẽ ở gần biển.

6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe:

Where will you be?

Where will you be next weekend,

In the mountains or the countryside?

I think I'll be in the mountains

Where will you be tomorrow,

At the seaside or at school?

I think I'll be at the seaside

Where will you be next year,

In Viet Nam or England?

I think I'll be in England

Tạm dịch:

Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần tới,

Trên núi hay miền quê?

Tôi nghĩ tôi sẽ ở trên núi.

Bạn sẽ ở đâu vào ngày mai,

Ở bãi biển hay ở trường?

Tôi nghĩ tôi sẽ ở gần biển.

Bạn sẽ ở đâu vào năm tới,

Ở Việt Nam hay ở nước Anh?

Tôi nghĩ tôi sẽ ở nước Anh.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 2 Unit 5 trang 32,33 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 5 trang 32,33 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn sẽ ở đâu và làm gì. Where will you be next week? Bạn sẽ ở đâu vào tuần tới?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 5 trang 34,35 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 Unit 5 trang 34,35 SGK tiếng Anh 5 mới

Xin chào, mình là Mai. Mình sẽ đi vịnh Hạ Long với gia đình vào Chủ nhật tới. Nó sẽ rất vui. Vào buổi sáng, mình nghĩ ba mẹ mình sẽ tắm biển. Họ thích bơi lội!

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 5

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

1. Thì tương lai đơn, Các đại từ để hỏi với thì tương lai đơn. Khi muốn hỏi ai đó sẽ làm gì trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng các mẫu sau:

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới

3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng