Ngữ pháp Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 5 mới


2. Hỏi và trả lời về thói quen thường ngày của ai đó Khi muốn hỏi về thói quen thường ngày của một ai đó, các bạn có thể sử dụng những mẫu câu sau:

I. Cách sử dụng các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên

(Adverbs of Frequency)

Thường thì những trạng từ này bổ nghĩa cho động từ, cho chúng ta biết hành động đó diễn ra với mức độ thường xuyên thế nào. Có rất nhiều trạng từ chỉ sự thường xuyên, sau đây một số trạng từ thông dụng thường gặp:

• always luôn luôn

Ex: He is always late.

Tạm dịch: Anh ấy luôn luôn đến trễ.

• usually thường (tận suốt 6 ngày/ 7 ngày)

Ex: We usually go to the zoo on Sundays.

Tạm dịch: Chúng tôi thường đi sở thú vào các ngày Chủ nhật.

• often thường (tận suốt 4 hoặc 5 ngày/ 7 ngày)

Ex: What does she often do in the morning?

Tạm dịch: Cô ấy thường làm gì vào buổi sáng?

• sometimes thỉnh thoảng (khoảng 3 ngày/ 7 ngày)

Ex: I sometimes play game in the evening.

Tạm dịch: Thỉnh thoảng tôi chơi game vào buổi tối

• seldom/ rarely hiếm khi (chỉ 1 hoặc 2 ngày... cả năm, khá hiếm)

Ex: He rarely stays at home in the afternoon.

Tạm dịch: Anh ấy hiếm khi ở nhà vào buổi chiều.

hardly hầu như không (coi như là không luôn)

Ex: He hardly forgets that.

Tạm dịch: Anh ta hầu như không quên chuyện đó.

never không bao giờ (hoàn toàn không có)

Ex: She never gets up before 6 a.m.

Tạm dịch: Cô ấy không bao giờ dậy trước 6h sáng.

 

* Lưu ý: Vị trí của trạng từ

-  Đứng trước động từ thường.

Ex: I usually get up at six o'clock.

Tạm dịch: Tôi thường thức dậy lúc 6 giờ.

- He sometimes drinks beer.

Tạm dịch: Thỉnh thoảng anh ấy uống bia.

- Sau động từ “to be” phải là danh từ, tính từ hoặc từ/ cụm từ chỉ nơi chốn.

Ex: He is usually a good pupil.

Anh ấy thường là học sinh ngoan. (nghĩa là cùng có lúc quậy.)

- He is seldom sick. 

Tạm dịch: Anh ta hiếm khi nào bị bệnh.

- He is sometimes at home at seven P.M.

Tạm dịch: Anh ta thỉnh thoảng ở nhà lúc 7 giờ tối.

* Lưu ý:

-  Trong câu có động từ “to be” thì không có động từ thường ngược lại có động từ thường thì không có “to be”.

Ex: I am a student. I live in Ho Chi Minh City.

Tạm dịch: Tôi là sinh viên. Tôi số ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 

II.Hỏi và trả lời về thói quen thường ngày của ai đó Khi muốn hỏi về thói quen thường ngày của một ai đó, các bạn có thể sử dụng những mẫu câu sau:

What do you/they do in the morning/aftemoon/evening? (Bạn/Họ làm gì vào buổi sáng/buổi trưa/buổi tối?)

=>I/They+always/usually/often/sometime + V nguyên thể (Bạn/Họ luôn luôn/thường / thường thường/ thỉnh thoảng làm gì)

 

What does he/she do in the morning/afternoon/evening? (Cậu ấy/Cô ấy làm gì vào buổi sáng/buổi trưa/buổi tối?)

=> He/She+always/usually/otten/sometimes + Vs,es (Cậu ấy/Cô ấy... luôn luôn/thường / thường thường/ thỉnh thoảng làm gì)

                                 

Ex: (1) What do you do in the morning?

I always brush my teeth.    

Tạm dịch: Bạn làm gì vào buổi sáng?   

Tôi luôn luôn đánh răng.

(2) What does he do in the evening?

- He sometimes watches TV.

Tạm dịch: Cậu ấy làm gì vào buổi tối?

Cậu ấy thỉnh thoảng xem ti vi.

Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng các phó từ chỉ sự thường xuyên như: always (luôn luôn), often (thường), usually (thường xuyên), sometimes thỉnh thoảng),... trong câu hỏi để hỏi ai đó thường làm gì... vào lúc nào. Đi sau giới từ “on” là các ngày trong tuần; đi sau giới từ “in” là tháng/năm và các buổi trong một ngày.

 

(1) What do you/they often do on Sunday? (Bạn/Họ thường làm gì vào Chủ nhật?)

=> (1) I/They often... (Bọn/Họ thường...)

 

(2)  What does he/she sometimes do in the evening? (Cậu ấy/Cô ấy thỉnh thoảng làm gì vào tối?)

(2) He/She sometimes... (Cậu ấy/Cô ấy thỉnh thoảng...)

 

Ex: What do you sometimes do on Sunday? (Bạn thỉnh thoảng làm gì vào Chủ nhật?)

- I sometimes play football on Sunday. (Tôi thỉnh thoảng chơi bóng đá vào Chủ nhật.)

What does she often do in the morning? (Cô ấy thường làm gì vào buổi sáng?)

She often gets up in the early morning. (Cô ấy thường thức dậy sớm vào buổi sáng.)


III. Khi muốn hỏi tần suất xảy ra của một hành động, có thể dùng cấu trúc sau:

How often + do(does + chủ ngữ + V (hành động)? .... mấy lần?

Ex: How often do you play table tennis? (Bạn thường chơi bóng bàn mấy lần?)

Twice a week. (Hai lần 1 tuần)

How often does she watch TV? (Cô ấy thường xem ti vi mấy lần?)

Three times a week. (Ba lần 1 tuần.)

Chú ý:

Thông thường chúng ta rất dễ nhầm lân cách viết khi muốn diễn đạt mấy lần trong tuần, bên dưới đây là một số điều cân lưu ý khi đề cập:

-  once a week (1 lần 1 tuần)

-  twice a week (2 lần 1 tuần)

-  three times a week (3 lần 1 tuần)

-  four times a week (4 lần 1 tuần)

-  five times a week (5 lần 1 tuần) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 124 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.