Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 10: When Will Sports Day Be?

Lesson 3 Unit 10 trang 68,69 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
4 trên 87 phiếu

Some of the boys are going to play football, play basketball, swim,... Some of the girls are going to play table tennis, swim, play badminton, sing songs...

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

’When will 'Sports 'Day 'be?

Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

It'll be on ‘Saturday                       

Nó diễn ra vào ngày thứ Bảy.

'What are you 'going to 'do on 'Sports ‘Day?

Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?

I'm 'going to 'play 'football.

Tôi sẽ chơi bóng đá.

2. Listen and underline the stressed words. Then say the sentences aloud (Nghe và gạch chân những từ đánh dấu nhấn. Sau đó đọc lớn những câu sau)

Click tại đây để nghe:

1A: 'When will ’Sports ’Day 'be?

Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

B: It'll be on 'Sunday.

Nó sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật.

2. A: 'What are you 'going to 'do on 'Sports 'Day?

Bạn sẽ làm gì vào ngày Hội thao?

B: I'm 'going to 'plav 'table 'tennis.

Tôi sẽ chơi bóng bàn.

3. Let's chant (Chúng ta cùng ca hát)

Click tại đây để nghe:

What are they going to do?

Họ sẽ làm gì?

Sports Day will be this weekend.

Ngày Hội thao sẽ diễn ra cuối tuần này.

It'll be this weekend.                                 

Nó sẽ diễn ra cuối tuần này.

What are they going to do?                      

Họ sẽ làm gì?

They're going to play volleyball.

Họ sẽ chơi bóng chuyền.

They're going to play table tennis.

Họ sẽ chơi bóng bàn.

They are practising hard                          

Họ đang luyện tập chăm chỉ

For Sports Day.                                       

Cho ngày Hội thao.

4. Read and tick (Đọc và đánh dấu chọn ().)

Hội thao của trường chúng tôi sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới. Mỗi người trong lớp chúng tôi sẽ tham gia vào hội thao. Mai và Linda sẽ chơi bóng bàn. Tony sẽ chơi bóng rổ và Peter sẽ chơi cầu lông. Phong và Nam sẽ chơi trong trận bóng đá. Tom sẽ bơi. Các bạn lớp tôi sẽ tập luyện chăm chỉ cho sự kiện hội thao. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc thi.

 

Swim (bơi)

Table tennis (Bóng bàn)

Badminton (Cầu lông)

Basketball (Bóng rổ)

Football (Bóng đá)

Mai

 

 

 

 

Nam

 

 

 

 

 

Phong

 

 

 

 

Linda

 

 

 

 

Tony

 

 

 

 

 

Peter

 

 

 

 

Tom

 

 

 

 

5. Write about Sports Day (Viết về ngày Hội thao)

Sports Day is going to be next week.

Some of the boys are going to play football, play basketball, swim,...

Some of the girls are going to play table tennis, swim, play badminton, sing songs...

I am going to play football. I hope that we will win the competition.

 

Ngày Hội thao sẽ diễn ra vào tuần tới.

Một vài bạn trai sẽ chơi bóng đá, chơi bóng rổ, bơi,...

Một vài bạn gái sẽ chơi bóng bàn, bơi, chơi cáu lông, hát,...

Tôi sẽ chơi bóng đá.

Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc thi.

6. Project (Dự án)

Vẽ ba môn thể thao và nói về chúng.

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể...

- hỏi và trả lời những câu hỏi về những sự kiện ở trường và những hoạt động trong tương lai.

- nghe và gạch dưới những đoạn văn về những sự kiện ở trường và những hoạt động trong tương lai.

- đọc và gạch dưới những đoạn văn về những sự kiện ở trường và những hoạt động trong tương lai.

- viết về ngày Hội thao.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 10 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 10 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 10

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

a) Câu khẳng định. Trong trường hợp này, ta chia "be + going to" thành "is + going to' vì chủ ngữ chính trong câu ở ngôi thứ ba số ít (he/she).

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới

3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng