Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 7: How Do You Learn English?

Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
4.2 trên 230 phiếu

We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

’How do you 'practise 'speaking?

I 'speak 'English 'every 'day.

'How do you ‘practise 'reading?

I 'read ‘English 'comic 'books.

'How do you 'practise 'writing?

I 'write 'emails to my 'friends.

'Why do you 'learn 'English?

Be'cause I 'want to 'sing 'English 'songs.

Tạm dịch:

Bạn luyện nói thế nào?

Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau)

Click tại đây để nghe:

Đáp án:

1.b   I learn English by talking with my friends.

2.a   Mai learns English by reading comic books.

3.a   Nam learns English by writing emails to his friends.

4.b   We learn English because we want to talk with our foreign friends.

Tạm dịch:

Tôi học tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những bạn bè.

Mai học tiếng Anh bằng cách đọc sách truyện tranh.

Nam học tiếng Anh bằng cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ấy.

Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của chúng tôi.

3. Let's chant (Chúng ta cùng ca hát)

Click tại đây để nghe:

How do you learn English?

How do you practise speaking?

By speaking English every day.

How do you practise reading?

By reading comic books.

How do you practise listening?

By watching English cartoons on TV.

How do you practise writing?

By writing emails to my friends.

Why do you learn English?

Because I want to sing English songs.

Tạm dịch:

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn luyện nói thế nào?

Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Bằng cách đọc nhiều truyện tranh.

Bạn luyện nghe thế nào?

Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiêng Anh trên ti vi.

Bạn luyện viết thế nào?

Bằng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

4. Read and tick TRue (T) or False (F) (Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoặc Sai (F))

Đáp án: 1T   2F    3T   4T    5F

Tạm dịch:

Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào tập và nói chúng một vài lần. Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình - Akiko giỏi tiếng AnhCô ấy thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti viCô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mồi ngày. Chúng tôi rất vui bởi vì chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau. Tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.

1.T  Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc.

2.F  Mai thường học nói tiếng Anh bởi bân thân cô ấy.

3.T  Akiko thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.

4.T  Akiko học viết tiếng Anh bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho Mai mỗi ngày.

5.F  Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cần thiết cho việc học của họ.

5. Write about how your friend learns English (Viết về bạn em học tiếng Anh thế nào)

My friend is Trinh.

She learns to read English by reading short English stories.

She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.

She learns English because she wants to talk with her foreign friends.

Tạm dịch:

Bạn tôi là Trinh.

Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngắn tiếng Anh. Cô ấy học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.

Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của cô ấy.

6. Project (Dự án)

Thảo luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể...

- hỏi và trả lời những câu hỏi về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

- nghe và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

- đọc và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh

- viết về bạn tôi học tiếng Anh thế nào.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào? I speak to my friends every day. Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 7

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

Động từ "like" trong câu có nghĩa là “thích”, đi theo sau nó là danh từ hoặc một danh động từ.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới

3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng