Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
3.7 trên 105 phiếu

Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác, Where were you on holiday? Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ?

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:


a)  Where did you go on holiday, Phong?

I went to my hometown in Hoa Binh Province 

b)  How did you get there?          

I went by coach                    

c)  What about you, Tony? Where did you go?

I went back to Australia.       

d) How did you get there?     

I went by plane.                   

Tạm dịch:

a) Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ vậy Phong?  Mình đi về quê ở tỉnh Hòa Bình

b) Bạn đến đó bằng cách nào? Mình đã đi bàng xe khách.

c) Còn bạn thì sao Tony? Bạn đã đi đâu? Mình đã trở về Úc.

d)  Bạn đến đó bằng cách nào?   Mình đã đi bằng máy bay.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

a)  How did you get there?     

I went by train                   

b) How did you get there?        

I went by taxi                      

c)  How did you get there?         

I went by motobike             

d)  How did you get there?         

I went by underground.         

Tạm dịch:

a)   Bạn đến đó bằng cách nào? Mình đã đi bằng tàu lửa.

b) Bạn đến đó bằng cách nào? Mình đã đi bằng tắc xi.

c) Bạn đến đó bằng cách nào?  Mình đã đi bằng xe máy.

d) Bạn đến đó bằng cách nào?  Mình đỡ đi bằng tàu điện ngầm

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác.

Where were you on holiday?

I was in...                             

Where did you go?                 

I went to...                             

How did you get there?             

I went by...                               

Tạm dịch:

Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ?     Tôi đã ở...

Bạn đã đi đâu?  Tôi đã đi đến...

Bạn đến đó bằng cách nào? Tôi đến đó bằng...

4. Listen and write one word in each blank (Nghe và viết một từ vào mỗi khoảng trống)

Click tại đây để nghe:

1. Mai went to see her grandparents by____

2. Linda went to her hometown by _____

3. Nam went to the seaside by_____

4. Trung went to Da Nang by _____

Đáp án:

1. Mai went to see her grandparents by motorbike.

2. Linda went to her hometown by train

3. Nam went to the seaside by taxi

4. Trung went to Da Nang by plane.

Tạm dịch:

1. Mai đến thăm ông bà bằng xe máy.

2. Linda đã đến quê của cô ấy bằng Tàu lửa.

3. Nam đã đi đến bờ biển bằng tắc xi

4.Trung đã đến Đà Nẵng bằng máy bay.

Audio script:

1. Hello. My name's Mai. I live in Ha Noi, but my grandparents live in a village in Nam Dinh Province. Last weekend, we went to Nam Dinh by motorbike.

2. Hi. I'm Linda. My hometown is a small town in the north of England. I went there by train last holiday.

3. Hello, everyone. My! name's Nam. Last summer, I went to the seaside with my parents by taxi.

4. Hello. My name's Trung. My hometown is Da Nang. Last month, I went there by plane.

5. Write about your last holiday (Viết về kỳ nghỉ vừa qua của em)

Sample:

1. I went to Nha Trang City.

2. I went by plane. 

3. I swam in the sea with my family

4. Yes, I did.

Tạm dịch:

1. Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ vừa qua?

=> Tôi đã đi Thành phố Nha Trang.

2. Bạn đến đó bằng cách nào?

=> Tôi đã đến đó bằng máy bay.

3. Bạn đã làm gì ở đó?

=> Tôi đã bơi ở biển với gia đình mình.

4. Bạn có thích chuyến đi không?

=> Có, tôi có.

6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe:

How did you get there?      

I went to by bus,               

I went to by bus To my hometown.      

I had fun,       

I had fun      

All the way home      

I went to by train,      

I went to by train To my hometown.     

I had fun,         

I had fun            

All the way home. 

Tạm dịch:

Bạn đến đó bằng cách nào?

 Tôi đã đi bằng xe buýt,

Tôi đã đi bằng xe buýt Đến quê tôi.

  Tôi đã rất vui,

  Tôi đã rất vui,

Suốt đường về nhà.

Tôi đã đi bằng tàu lửa

Tôi đỡ đi bằng tàu lửa Đến quê tôi.

  Tôi đã rất vui,

  Tôi đã rất vui,

Suốt đường về nhà

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Lesson 3 - Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới

Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Ôn tập về dạng quá khứ đơn của động từ. 2. Cách chia động từ ở dạng khẳng định. 3. Cách phát âm động từ “ed” (Verb-ed hay V-ed)

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

1. Ôn tập về dạng quá khứ đơn của động từ. 2. Cách chia động từ ở dạng khẳng định. 3. Cách phát âm động từ “ed” (Verb-ed hay V-ed)

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

Định nghĩa: a/an có thể đứng trước danh từ đếm được số ít (singular noun - là danh từ chỉ những vật thể, con người, ý niệm,.. riêng rẽ có thể đếm được ở dạng số ít).

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về thói quen hàng ngày của bạn. What do you do in the mo ing/afte oon/evening

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh 5 mới

How often do you come to the library? Bạn thường đến thư viện không? What kind of information are you looking for? Loại thông tin bạn đang tìm kiếm là gì?

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới

3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trá lời nhửng câu hỏi về nơi bạn sống

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu