Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 8: What Are You Reading?

Lesson 3 Unit 8 trang 56, 57 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
4.2 trên 200 phiếu

Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều.

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

’What are you 'reading?

I'm ’reading The 'Fox and the 'Crow.

'What's 'Snow 'White 'like?

She's 'kind.

Tạm dịch:

Bạn đang đọc gì thế?

Tôi đang đọc Cáo và Quạ.

Bạch Tuyết thế nào?

Cô ấy tốt bụng.

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau)

Click tại đây để nghe:

Đáp án:

1. a What are you reading?                               

I'm reading The Fox and the Crow.

2. b What's she reading?                                   

She's reading a funny story.

3. a What's An Tiem like?                             

He's hard-working.                             

4. b What's Aladdin like?                              

He's clever.                                         

Tạm dịch:

1. Bạn đang đọc gì thế? Tôi đang đọc Cáo và Quạ.

2. Cô ấy đang đọc gì thế? Cô ấy đang đọc một câu truyện vui/cười.

3. An Tiêm thế nào? Cậu ấy chăm chỉ.

4.  A-la-đin thế nào? Cậu ấy thông minh.

3. Let's chant (Chúng ta cùng ca hát)

Click tại đây để nghe:

What are you reading?                                

What are you reading?                                

I'm reading the Aladdin story.               

What's Aladdin like?                                       

What's he like?                                                

He's clever and he's kind.

What are you reading?                                  

I'm reading the Cinderella story.

What's Cinderella like?                           

What's she like?                                               

She's beautiful and she's kind.

Tạm dịch:

Bạn đang đọc gì?

Bạn đang đọc gì?

Tôi đang đọc truyện A-la-đin.

A-la-đin thế nào?

Cậu ấy thế nào?

Cậu ấy thông minh và cậu ấy tốt bụng.

Bạn đang đọc gì?

Tôi đang đọc truyện cô bé Lọ Lem.

Cô bé Lọ Lem thế nào?

Cô ấy thế nào?

Cô ấy xinh đẹp và cô ấy tốt bụng.

4. Read and tick Yes or No (Đọc và đánh dấu chọn Có (Y) hoặc Không (N))

Đáp án: 1.Y   2.N   3.Y   4.N   5.Y

Tạm dịch:

Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều. Nó là một truyện của Nhật Bản. Nhân vật chính là một học sinh gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thường giúp đỡ cảnh sát. Cấu ấy làm tốt công việc của mình. Jimmy Kudo là nhân vật yêu thích của Tom bởi vì cậu ấy thông minh và dũng cảm.

1. Y    Tom thích đọc sách vào thời gian rảnh của mình.

2. N    Thám tử Conan là một truyện của Ma-lai-xi-a.

3. Y    Nhân vật chính là Jimmy Kudo.

4. N    Jimmy Kudo là một người cảnh sát.

5. Y    Jimmy Kudo thông minh và dũng cảm.

5. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của em)

I like reading fairy tales in my free time.

My favourite book is The story of Mai An Tiem.

The main character is An Tiem.

I like him very much because he is clever and hard-working.

Tạm dịch:

Tôi thích đọc truyện cổ tích vào thời gian rảnh.

Quyển sách yêu thích cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.

Nhân vật chính là An Tiêm.

Tôi thích cậu ấy rất nhiều bởi vì cậu ấy thông minh và chăm chỉ.

6. Project (Dự án)

Phỏng vấn ba bạn học về những quyển sách và nhân vật yêu thích của họ

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể...

  • hỏi và trả lời những câu hỏi về những quyển sách yêu thích.
  • nghe và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.
  • đọc và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.
  • viết về quyển sách yêu thích của mình.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 2 Unit 8 trang 54, 55 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 8 trang 54, 55 SGK tiếng Anh 5 mới

What are you reading, Quan? Bạn đang đọc gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 8 trang 52, 53 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về sách/truyện bạn đang đọc. Do you read books in your free time?

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 8

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 8 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

Khi chúng ta muốn hỏi về tính cách của một nhân vạt nào đó trong truyện, chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu: What’s she/he like?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới

3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng