Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?

Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
3.7 trên 67 phiếu

Khi muốn hỏi ai đó muốn trở thành gì trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng Cấu trúc sau:

1. Hỏi đáp ai đó muốn làm gì trong tương lai

Khi muốn hỏi ai đó muốn trở thành gì trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng Cấu trúc sau:

What + would + s + like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai? s + would + like to be + a/an + ...

... muốn trở thành...

Chủ ngữ (S) có thể thay bằng: I, you, we, they, she, he, It hoặc darr từ riêng như Khang, Jack,... đều được.

Ex: What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

I would like to be a teacher.

Bạn muốn trở thành giớo viên.

2Mở rộng cách dùng “would like”

Cụm từ would like có nghĩa là mong muôn và có cách dùng giốnc với động từ “want”, tuy nhiên would like mang tính lịch sự hơn.

Would like có nghĩa là mời mọc, đề nghị, thể hiện ước muốn.

a)   Dùng với từ What để hỏi về ước muốn của ai đó một cách lịch sự: cấu trúc chung:

What + would + s + like?

... muốn gì?                          

Với cấu trúc trên, ta chỉ cần thay vào vị trí chủ ngữ (S) bằng các đại từ như: I, You, We, They, She, He, It hoặc danh từ riêng như Trinh, Peter,... là xong một câu hỏi.

Ex: What would you like? Bạn muốn gì?

What would he like? Anh ta muốn gì thế?

So sánh với “want”:

What do you want? (Không lịch sự bòng would like)

Bạn muốn gì?

Cách trả lời cho cồu hỏi nãy như sau:_____

s + would like + N / to-infinitive Sau "would like" là một danh từ (N) hay động từ nguyên mâu có "to" (to-infinitive). Would like rút gọn thành: ’d like.

Ex: I'd like a cup of coffe

Tôi muốn một tách cà phê.

She'd like to go to the cinema tonight.

Tối nay cô ấy muốn đi xem phim.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cấu trúc would like để gọi món trong nhà hàng.

Ex: I'd like a beefsteak with salad. Tôi muốn ăn bít tết với rau trộn,

b)   Để đề nghị hoặc mời ai đó một cách lịch sự

Cấu trúc chung:

Would you like + N / to infinitive... ?

Lưu ý: Theo sau would like là một danh từ hoặc cụm danh từ

 Ex: Would you like some milk? Bạn có muốn một ít sữa không?

-  Để đáp lại lời mời “Would you like”, ta thường nói:

+ Chấp nhận

Lưu ý: Theo sau Would like là một cụm động từ nguyên mầu có “to”. Ex: Would you like to have dinner with me tonight?

Tối nay, bạn có muốn dùng cơm tối với tôi không?

I would love to but I have to go to the movies with my friend.

Tôi muốn lắm nhưng tôi phải đi xem phim với bạn tôi rồi.

3. Hỏi đáp lý do ai đó muốn trở thành gì trong tương lai

Khi muốn hỏi đáp lý do ai đó muốn trở thành gì trong tương chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Why + would + s + like to be +...?

Tợi sao... muốn trở thành...?

Because + s + would + like to + ..

Bởi vì... muốn...                                     

Chủ ngữ (S) có thể thay bằng: I, you, we, they, she, he, It hoặc danh từ riêng như Khang, Jack,... đều được.

Ex: Why would you like to be a writer?

Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?

Because I'd like to write stories for children.

Bởi vì tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

a) What would you like to be in the future? Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về công việc của bạn trong tương lai. What would you like to be in the future?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Tạo một bức tranh khổ lớn về bạn muốn trở thành gì trong tương lai và nói cho lớp biết về nó.

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 15

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những môn học bạn có nó hôm nay : Thường có mỗi môn học bao nhiêu lần trong tuần.

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào? I speak to my friends every day. Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu