Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 10: When Will Sports Day Be?

Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
4.1 trên 167 phiếu

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

a)  I'm looking for Phong. Where is he?

Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

He's in the gym.

Cậu ấy ở phòng thể dục/gym.

b)  What's he doing there?

Cậu ấy đang làm gì ở đó?

I think he's practising for Sports Day.

Tôi nghĩ cậu ấy đang luyện tập cho ngày Hội thao.

c)  When will Sports Day be?

Ngày Hội thao là khi nào?

On Saturday.  

Vào ngày thứ Bảy.

d)  Will you take part in Sports Day?

Bạn sẽ tham gia vào ngày Hội thao phải không?

Yes, I will.                                        

Vâng, đúng rồi.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

a)  When will Sports Day be?                       

Ngày Hội thao sẽ khi nào?

On Saturday.                                            

Vào ngày thứ Bảy.

b)  When will Teachers' Day be?                  

Ngày Nhà giáo sẽ khi nào?

On Sunday.                                              

Vào Chủ nhật.

c)  When will Independence Day be?

Ngày Quốc khánh sẽ khi nào?

On Thursday.     

Vào thứ Năm.

d)  When will Children's Day be?

Ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ khi nào?

On Friday.                                                 

Vào thứ Sáu.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những sự kiện ở trường.

When will... be?                                            

... sẽ khi nào?

It'll be on...                                                     

Nó sẽ vào...

4. Listen and match (Nghe và nối)

Click tại đây để nghe:

1.c                      2. a                3. b

Audio script

1. Tony: Hi, Mai. What are you doing?

Mai: I'm practising for the singing contest. 

Tony: When will it be?

Mai: It'll be on Independence Day.

2. Tony: What are Tony and Phong doing?

Linda: They're playing table tennis.

Tony: Why are they playing table tennis now?

Linda: They're preparing for Teachers' Day.

3. Phong: Will you take part in the music festival?

Linda: Yes, I will.

Phong: When will it be?

Linda: It'll be on Children's Day.

5. Read and match (Đọc và nối.)

1.b   Bây giờ Tony ở đâu?

Cậu ấy ở phòng thể dục.

2.c    Linda đang làm gì trong phòng thể dục?

Cô ấy đang chơi bóng bàn.

3.e  Ngày Hội thao sẽ khi nào?

Nó sẽ diễn ra vào tháng tới.

4.a  Phong và Nam sẽ làm gì vào ngày Hội thao?

Họ sẽ bơi.

5.d   Bạn sẽ tham gia cuộc thi hát phải không?

Vâng, đúng rồi.

6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe:

When will Sports Day be?

When will Sports Day be?

It'll be in September,

On Saturday.

When will the singing contest be?

It'll be in November,

On Teachers' Day.

When will the music festival be?

It'll be in June,

On Children's Day.

 

Ngày Hội thao sẽ khi nào?

Ngày Hội thao sẽ khi nào?

Nó sẽ trong tháng 9,

Vào ngày thứ Bảy.

Cuộc thi hát sẽ khi nào?

Nó sẽ trong tháng 11,

Vào ngày Nhà giáo.

Hội diễn văn nghệ sẽ khi nào?

Nó sẽ trong tháng 6,

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 10 trang 68,69 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 Unit 10 trang 68,69 SGK tiếng Anh 5 mới

Some of the boys are going to play football, play basketball, swim,... Some of the girls are going to play table tennis, swim, play badminton, sing songs...

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 10 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 10 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 10

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 10 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

a) Câu khẳng định. Trong trường hợp này, ta chia "be + going to" thành "is + going to' vì chủ ngữ chính trong câu ở ngôi thứ ba số ít (he/she).

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới

3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng