Vocabulary - Từ vựng - Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới


Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 14

UNIT 14. WHAT HAPPENED IN THE STORY?

(Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện?)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 

19.

20.

21.

22.

23. 

24.

25.

26.

27.

28. 

29.

30.

>> Luyện tập từ vựng Unit 14 Tiếng Anh 5 mới


Bình chọn:
4.7 trên 136 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí