Ngữ pháp Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới


Khi muốn hỏi ai đó muốn ăn/uống gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau: What + would + s + like to eat/drink?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

1. Hỏi đáp ai đó muốn ăn/uống gì

Khi muốn hỏi ai đó muốn ăn/uống gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

What + would + S + like to eat/drink?

(... muốn ăn/uống gì?)

S + would + like, please.

(Làm ơn cho...  )                                          

Chủ ngữ (S) có thể thay bằng: I, you, we, they, she, he, It hoặc danh từ riêng như Khang, Jack,... đều được.

Ex: What would you like to eat? 

(Bạn muốn ăn gì?)

I would like a bar of chocolate, please. 

(Làm ơn cho tôi một thanh sô cô la.)

2. Hỏi đáp ai đó mỗi ngày ăn/uống bao nhiêu

Khi muốn hỏi ai đó mỗi ngày ăn uống bao nhiêu, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:                        

(1) How many/much.. do you/they eat/drink every day?

(Mỗi ngày bạn/họ ăn/uống bao nhiêu...?)

I/They eat/drink...

(Tôi/Họ ăn/uống...)

(2) How many/much... does she/he eat/drink every day?

(Mỗi ngày cô/cậu ấy ăn/uống bao nhiêu... ?)

She/He eats/drinks...

(Cô/Cậu ấy ở ăn/uống...)

Ex: How much rice do you eat every day? 

(Mỗi ngày bạn ăn bao nhiêu cơm?)

I eat two bowls

(Tôi ăn hai bát cơm.)

How much water does she drink every day? 

(Mỗi ngày cô ấy uống bao nhiêu nước?)

She drinks six glasses of water. 

(Cô ấy uống sáu cốc nước.)


Bình chọn:
4.3 trên 112 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.