Tiếng Anh lớp 5 Mới

Review 3 Tiếng Anh lớp 5 mới

Short story: Cat and mouse 3 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4.1 trên 209 phiếu

Chit: Good morning, Miu. How are you today?Chào Miu. Hôm nay bạn khỏe không? Miu: Hello, Chit. I'm not very well. Chào Chit. Mình không được khỏe.

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 3

1. Read and listen to the story (Đọc và lắng nghe câu truyện)

Click tại đây để nghe:

 


Chit: Good morning, Miu. How are you today?

Chào Miu. Hôm nay bạn khỏe không?

Miu: Hello, Chit. I'm not very well.

Chào Chit. Mình không được khỏe.

Chit: What's the matter with you?

Có chuyện gì xảy ra với bạn à?

Miu: I have a headache, a stomach ache and a fever.

Mình bị đau đầu, đau bụng và sốt.

Chit: Oh, that's terrible. You should go back to bed.

Ồ, điều đó thật khủng khiếp. Bạn nên quay trở lại giường.

Miu: I can't. I have to go out.

Mình không thể. Mình phải đi ra ngoài.

Chit: Why?

Tại sao?

Miu: Because I'm going to the zoo with Maurice and Doris.

Bởi vì mình sẽ đi sở thú với Maurice và Doris.

Miu: Hello, Miu speaking.

Chào, Miu đang nghe.

Maurice: Hello, Miu. It's Maurice here.

Xin chào Miu. Mình là Maurice đây.

Miu: Hello, Maurice. How are you?

Xin chào Maurice. Bạn khỏe không?

Maurice: I'm ill. And Doris is ill, too. We can't go to the zoo. I'm sorry.

Mình bị bệnh. Và Doris cũng b bệnh. Chúng tôi không thể đi sở thú. Mình xin lỗi.

Miu: Don't worry, MauriceI'm ill, too. We can go to the zoo next week.

Đừng bận tâm, Maurice. Mình cũng bị bệnh. Chúng ta có thể đi sở thú vào tuần tới.

Miu: Maurice and Doris are ill, too. They can't go to the zoo.

Maurice và Doris cũng bị bệnh. Họ không thể đi sở thú.

Chit: Good!

Tốt!

Miu: Good?

Tốt ư?

Chit: Yes! You can stay home and go to bed!

Vâng! Bạn có thể ở nhà và đi ngủ!

2. Answer the questions (Trả lời những câu hỏi)

1. Miu cảm thấy khỏe phải không?

No, he isn't.

Không, cậu ấy không khỏe.

2. Cậu ấy có vấn đề gì?

He has a headache, a stomach ache and a fever

Cậu ấy đau đầu, đau bụng và sốt.

3. Hôm nay cậu ấy sẽ làm gì?

He's going to the zoo with Maurice and Doris.

Cậu ấy sẽ đi sở thú với Maurice và Doris.

4. Maurice và Doris có thể đi sở thú không?

No, they can't.

Không, họ không thể đi.

5. Hôm nay Miu có thể làm gì?

He can stay in bed.

Cậu ấy có thể ở trên giường.

3. Unscramble these words from the story (Sắp xếp lại những từ từ câu truyện)

a. headache (đau đầu)  b. terrible (khủng khiếp)

cspeaking (nói)           d. because (bởi vì)          e. matter (vấn đề)

4. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

(1)well     (2) matter     (3) have     (4) stay     (5) not

A: Hôm nay bạn khỏe không?

B: Tôi cảm thấy không khỏe.

A: Có vấn đề gì với bạn à?

B: Tôi bị đau bụng

A: Bạn nên ở trên giường.     

B: Tôi không thể.

A: Tại sao không?                               

B: Tôi phải đi học.

5. Work in pair (Thực hành theo cặp.)

Tưởng tượng bạn đang bệnh. Nói về bạn cảm thấy thế nào

6. Read and match (Đọc và nối)

 

1  - e

2  - a

3  - b

4  - c

5  - d

 

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Tên tôi là Tony. Tôi thường đọc những sách khoa học và tập thể thao trong phòng thể dục.

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 16 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 16 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 16

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Hỏi đáp ai đó làm cách nào để đến được nơi nào đó Khi muốn hỏi ai đó làm cách nào để đến được một nơi nào đó, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

No, it isn't. Turn left. It's on the corner of the street, next to the theatre. Không, không phải. Rẽ trái. Nó nằm ở góc con đường, kế bên nhà hát. Thank you.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú. What are your favourite animals at the zoo?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 10 trang 68,69 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 Unit 10 trang 68,69 SGK tiếng Anh 5 mới

Some of the boys are going to play football, play basketball, swim,... Some of the girls are going to play table tennis, swim, play badminton, sing songs...

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng