SGK Tiếng Anh lớp 5 Mới Unit 20: Which One Is More Exciting, Life In The City O..

Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới


1.Nhìn, nghe và lặp lại. a)What are you going to do on your summer holiday? Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại)


a)   What are you going to do on your summer holiday?

I'm going to stay with my grandparents.

b)   Where in Viet Nam do they live?

In Ha Long City.

c)  What's it like?

It's very beautiful. 

d)   Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

I think Ha Long City is.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?

Mình sẽ ở với ông bà mình.

b) Họ sống ở đâu trên Việt Nam?

Ở Thành phố Hạ Long

c) Nó thế nào?

Nó rất đẹp.

d) Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.) 


 

Lời giải chi tiết:

a)  Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

I think Ha Long City is.

b)  Which one is more expensive, life in Da Nang or life in Ho Chi Minh City

I think Ho Chi Minh City is.

c)  Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

I think life in the city is.

Tạm dịch:

a) Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?

Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

b) Cái nào đắt hơn, cuộc sống ở Đà Nẵng hay cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh?

Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Cái nào náo nhiệt hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố tỉnh thành

Which one is........ or...?

I think.

Which one is more.......... or...?

I think...

Bài 4

4. Listen and circle a, b or c.

(Nghe và khoanh tròn a, b hay c.) 


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linda: Where do your grandparents live, Nam?

    Nam: They live in Da Lat.

   Linda: What's it like?

   Nam: It's nice and peaceful

   Linda: Which one is more peaceful, Da Lat or London?

   Nam: I think Da Lat is.

2. Tony: Do your grandparents live in Ha Noi?

   Phong: No, they don't.

   Tony: Where do they live?

   Phong: They live in Ha Long City.

   Tony: Which one is more beautiful, Ha Long City or Sydney?

    Phong: I think Ha Long City is.

3. Akiko: Where do your grandparents live, Quan?

   Quan: They live in Da Lat.

   Akiko: Oh, it's very far from here.

   Quan: Yes, it is.

   Akiko: Which one is more exciting, New York City or Da Lat?

   Quan: I think New York City is.

4. Tony: Do your grandparents live in Da Lat, Mai?

    Mai: Yes, they do.

   Tony: Which one is more exciting, Da Lat or London?

   Mai: I think London is.

Tạm dịch:

1. Linda: Ông bà của bạn sống ở đâu, Nam?

Nam: Họ sống ở Đà Lạt.

Linda: Nó như thế nào?

Nam: Đẹp và yên bình

Linda: Cái nào an bình hơn, Đà Lạt hay London?

Nam: Tôi nghĩ Đà Lạt.

2. Tony: Ông bà của bạn có sống ở Hà Nội không?

Phong: Không, họ không.

Tony: Họ sống ở đâu?

Phong: Họ sống ở thành phố Hạ Long.

Tony: Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Sydney?

Phong: Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

3. Akiko: Ông bà của bạn sống ở đâu, Quan?

Quan: Họ sống ở Đà Lạt.

Akiko: Ồ, rất xa đây.

Quan: Vâng, đúng thế.

Akiko: Cái nào thú vị hơn, thành phố New York hay Đà Lạt?

Quan: Tôi nghĩ là thành phố New York.

4. Tony: Ông bà của bạn có sống ở Đà Lạt không, Mai?

Mai: Có.

Tony: Cái nào thú vị hơn, Đà Lạt hay London?

Mai: Tôi nghĩ London.

Lời giải chi tiết:

1. c

(Đà Lạt thanh bình hơn Luân Đôn.)

2. a

(Thành phố Hạ Long đẹp hơn Sydney.)

3. b

(Thành phố New York náo nhiệt hơn Đà Lạt.)

4. c

(Luân Đôn náo nhiệt hơn Đà Lạt.)

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Lời giải chi tiết:

(1) come       (2) city       (3) bigger        (4) beautiful               (5) than

Tạm dịch:

Nam: Bạn đến từ đâu vậy Tony?

Tony: Sydney, Úc.

Nam: Ồ, nó là một thành phố lớn đúng không?

Tony: Vâng, đúng rồi.

Nam: Cái nào lớn hơn, Sydney hay Đà Nẵng?

Tony: Mình nghĩ là Sydney. 

Nam: Và cái nào đẹp hơn?

Tony: Ồ, chúng đều rất đẹp. Nhưng mình nghĩ Sydney đẹp hơn Đà Nẵng.

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Pass the secret!

(Truyền tải bí mật!)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 238 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.