Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4.3 trên 144 phiếu

1.Nhìn, nghe và lặp lại. a)What are you going to do on your summer holiday? Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 


a)   What are you going to do on your summer holiday?

I'm going to stay with my grandparents.

b)   Where in Viet Nam do they live?

In Ha Long City.

c)  What's it like?

It's very beautiful

d)   Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

I think Ha Long City is.

Tạm dịch:

a) Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình? Mình sẽ ở với ông bà mình.

b) Họ sống ở đâu trên Việt Nam? Ở Thành phố Hạ Long

c) Nó thế nào? Nó rất đẹp.

d) Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang? Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


 

a)  Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?

I think Ha Long City is.

b)  Which one is more expensive, life in Da Nang or life in Ho Chi Minh City

I think Ho Chi Minh City is.

c)  Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

I think life in the city is.

Tạm dịch:

a) Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang? Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

b) Cái nào đắt hơn, cuộc sống ở Đà Nẵng hay cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh? Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Cái nào náo nhiệt hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ỏ miền quê? Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố tỉnh thành

Which one is........ or...?

I think.

Which one is more.......... or...?

I think...

4. Listen and circle a, b or c (Nghe và khoanh tròn a, b hay c)

Click tại đây để nghe:

 


1. c Đà Lạt thanh bình hơn Luân Đôn

2. a Thành phố Hạ Long đẹp hơn Sydney.

3. b Thành phố New York náo nhiệt hơn Đà Lạt.

4. c Luân Đôn náo nhiệt hơn Đà Lạt.

Audio script:

1. Linda: Where do your grandparents live, Nam?

Nam: They live in Da Lat.

Linda: What's it like?

Nam: It's nice and peaceful

Linda: Which one is more peaceful, Da Lat or London?

Nam: I think Da Lat is

2. Tony: Do your grandparents live in Ha Noi?

Phong: No, they don't.

Tony: Where do they live?

Phong: They live in Ha Long City.

Tony: Which one is more beautiful, Ha Long City or Sydney?

Phong: I think Ha Long City is.

3. Akiko: Where do your grandparents live, Quan?

Quan: They live in Da Lat.

Akiko: Oh, it's very far from here.

Quan: Yes, it is.

Akiko: Which one is more exciting, New York City or Da Lat?

Quan: I think New York City is.

4. Tony: Do your grandparents live in Da Lat, Mai?

Mai: Yes, they do.

Tony: Which one is more exciting, Da Lat or London?

Mai: I think London is.

Tạm dịch:

1. Linda: Ông bà của bạn sống ở đâu, Nam?

Nam: Họ sống ở Đà Lạt.

Linda: Nó như thế nào?

Nam: Đẹp và yên bình

Linda: Cái nào an bình hơn, Đà Lạt hay London?

Nam: Tôi nghĩ Đà Lạt

2. Tony: Ông bà của bạn có sống ở Hà Nội không?

Phong: Không, họ không.

Tony: Họ sống ở đâu?

Phong: Họ sống ở thành phố Hạ Long.

Tony: Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Sydney?

Phong: Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.

3. Akiko: Ông bà của bạn sống ở đâu, Quan?

Quan: Họ sống ở Đà Lạt.

Akiko: Ồ, rất xa đây.

Quan: Vâng, đúng thế.

Akiko: Cái nào thú vị hơn, thành phố New York hay Đà Lạt?

Quan: Tôi nghĩ là thành phố New York.

4. Tony: Ông bà của bạn có sống ở Đà Lạt không, Mai?

Mai: Có.

Tony: Cái nào thú vị hơn, Đà Lạt hay London?

Mai: Tôi nghĩ London.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Đáp án:(1) come (2) city (3) bigger (4) beautiful (5) than

Tạm dịch:

Nam: Bạn đến từ đâu vậy Tony?

Tony: Sydney, úc.

Nam: ồ, nó là một thành phố lớn đúng không?

Tony: Vâng, đúng rồi.

Nam: Cái nào lớn hơn, Sydney hay Đà Nẵng?

Tony: Mình nghĩ là Sydney. Nam: Và cái nào đẹp hơn?

Tony: ồ, chúng đều rất đẹp. Nhưng mình nghĩ Sydney đẹp hơn Đà Nẵng.

6. Let's play (Chúng ta cùng chơi.)

Pass the secret! (Vượt qua bí mật!)

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

a)Where are you going for your summer holiday, Tom?Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?I'm going back to my hometown.Mình sẽ trở về quê nhà.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một vần, ví dụ như long, short, toll, high... Những tính từ/trạng từ có hai vần nhưng tận cùng bằng ,y, “er” "ow"

Xem chi tiết
Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Xin chào. Tên mình là Tony. Mình đến từ Sydney, một thành phố lớn ở Úc. Có nhiều tòa nhà lớn hiện đại và nó rất ồn ào.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới

Nhìn, nghe và iặp lại. 3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nhửng gì bạn đã làm

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới

Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 4 trang 26, 27 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 4 trang 26, 27 SGK tiếng Anh 5 mới

Did you go to Mai's birthday party yesterday, Peter? Bạn có đến dự bữa tiệc sinh nhật của Mai ngày hôm qua không Peter?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu