Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4.2 trên 293 phiếu

a) What would you like to be in the future? Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 


a)  What would you like to be in the future, Tony?

Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai vậy Tony?

I'd like to be a pilot.

Tôi muốn trở thành phi công.

b)  Is that why you work out so much in the gym?

Có phải điều đó mà bạn rèn luyện thật nhiều trong phòng thể dục không?

Yes. Pilots have to be strong.

Phải. Phi công phái khỏe mạnh.

c)  So would you like to fly a plane?

Vậy bạn muốn lái máy bay phải không?

Yes, of course! There's only one problem.

Vâng, đúng rồi! Chỉ là một vân đề.

d)  What's that?       Cái dó là gì?

I'm scared of heights! Tôi sợ độ coo!

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


a)   What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a pilot.

Tôi muốn trở thành phi công.

b)  What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a doctor

Tôi muốn trở thành bóc sĩ.

c)  What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be an architect.

Tôi muốn trở thành kiến trúc sư.

d)  What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a writer.

Tôi muốn trở thành nhà vởn.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trâ lời nhửng câu hỏi về bạn muốn trở thành gì trong tương lai What would you like to be in the future?

Bợn muốn trở thành gì trong trong tương lai?

I'd like to be a/an.. Tôi muốn trở thành...

4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn )

Click tại đây để nghe:

 


1.b        2. a    3 c

Audio script

1. Tony: Hi, Mai What are you doing?

Mai: I'm writing a short story.

Tony: Oh. What would you like to be in the future?

Mai: I'd like to be a writer. I'd like to write stories for children.

  1. Tony: Would you like to be a teacher in the future, Linda?

Linda: No. I'd like to be an architect.

Tony: I see. You like drawing, don't you?

Linda: Yes, I do.

  1. Linda: What would you like to be in the future, Phong?

Phong: I'd like to be a pilot. I would like to fly a plane.

Linda: So you have to study hard, right?

Phong: Yes, that's right.

5. Look and write (Nhìn và viết)

1. A: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Hoa?

B: I'd like to be a teacher. Tôi muốn trở thành giáo viên.

2. A: Mary muốn trở thành gì khi cô đy lớn lên?

B: She'd like to be a doctor. Cô ấy muốn trở thành bác sĩ.

  1. A: Linda và Trung muốn trở thành gì khi họ rời khỏi trường học?

B: They'd like to be architects.

Họ muốn trở thành nhừng kiến trúc sư.

6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe:

 


What would you like to be in the future?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be In the future?

I'd like to be a teacher.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to be a nurse.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to write stories for children.

Bọn muôh trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì?

Bạn muôh trở thành gì Trong tương lai?

Tôi muốn trở thành giáo viên.

Bọn muốn trở thành gì?

Bọn muốn trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì trong

tương loi? Tôi muốn trở thành ỵ tá.

Bọn muốn trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì?

Bợn muốn trở thành gì trong tương lai?

Tôi muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi.

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về công việc của bạn trong tương lai. What would you like to be in the future?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Tạo một bức tranh khổ lớn về bạn muốn trở thành gì trong tương lai và nói cho lớp biết về nó.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới

Khi muốn hỏi ai đó muốn trở thành gì trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng Cấu trúc sau:

Xem chi tiết
Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Tên tôi là Tony. Tôi thường đọc những sách khoa học và tập thể thao trong phòng thể dục.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Ôn tập về dạng quá khứ đơn của động từ. 2. Cách chia động từ ở dạng khẳng định. 3. Cách phát âm động từ “ed” (Verb-ed hay V-ed)

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới

Nhìn, nghe và iặp lại. 3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nhửng gì bạn đã làm

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác, Where were you on holiday? Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu