Lesson 1 Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4.2 trên 261 phiếu

a) What are you doing, Mary? Bạn đang làm gì vậy Mary?I'm cutting the cabbage. Mình đang cắt cải bắp.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 


a)  What are you doing, Mary? Bạn đang làm gì vậy Mary?

I'm cutting the cabbage. Mình đang cắt cải bắp.

b)   Don't play with the knife! You may cut yourself.

Đừng chơi với dao! Bạn có thể bị đứt tay.

OK.  Được rồi.

c)  What are you doing with the stove?

Bạn đang làm gì với bếp lò vậy?

I want to cook the cabbage. Mình muốn nấu cải bắp.

d)   Don't touch the stove. You may get a burn.

Đừng chạm/đụng vào bếp. Bạn có thể bị phỏng/bỏng đấy.

OK. I won't. Được rồi. Mình sẽ không đụng vào.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


a)   Don't play with matches! Đừng chơi với những que diêm!

OK. I won't.                                 Được rồiMình sẽ không chơi.

b)  Don't ride your bike too fast! Đừng đi xe quá nhanh!

OK. I won't.

Được rồi. Mình sẽ không đi xe quá nhanh.

c)  Don't climb the tree!    Đừng trèo/leo cây!

OK. I won't.                       ĐƯỢC rồi. Mình sẽ không trèo/leo cây.

d)   Don't run down the stairs! Đừng chạy xuống cầu thang!

OK. I won't

ĐƯỢC rồi. Mình sẽ không chạy xuống cầu thang.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những tai nạn ở nhà và đưa ra lời khuyên. What are you doing...?  Bạn đang làm gì.. ?

I want to...           Tôi muốn...

Don't...!                Đừng/Không..!

OK. I won't.         ĐƯỢc rồi. Tôi sẽ không.

4. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn (√ ))

1. b 2. c 3. a 4. b

Audio script

1. Mother: What are you doing with the knife, Mary?

Mary: I'm cutting the fruit.

Mother: Don't play with the sharp knife! You may cut yourself! Mary: OK, I won't, Mum.

2. Phong: I'm going to run down the stairs.

Tom: Don't do it!

Phong: Why not?

Tom: It's dangerous.

Phong: OK.

3. Linda: Hey, Trung. Where are you going?

Trung: I'm riding to the sports centre.

Linda: Don't ride your bike too fast!

Trung: Don't worry.I won't.

4. Mai: What are you doing here, Nam?

Nam: Look. I'm going to climb the tree to pick some apples.

Mai: Don't climb the tree!

Nam: OK, I won't.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

(1)room (2) cooking (3) answered (4) run (5) won't

    Một ngày nọ, Peter buồn chán. Cậu ấy đã ở trong phòng mình và mẹ cậu ấy đang nấu ăn trong nhà bếp. Bà ấy hỏi thật to: "Con ở đỏ- vậy Peter?". Cậu ấy đã trả lời: "Con lên cầu thang, mẹ à". Mẹ cậu nghe cậu chạy xuống và nói: "Đừng chạy xuống cầu thang!" Peter liền đáp: "Dạ, con không lặp lại việc đó mẹ à".

6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe:

 


 

Don’t do that!

Đừng làm việc đó!

What are you doing?

I'm going to run down the stairs.

Don't do that! It's dangerous.

Really?Yes! OK, I won't.

Bọn đang làm gì?

Mình sẽ chạy xuống cầu thang.

Đừng làm việc đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi sẽ không.

What are you doing?

I'm going to climb that tree over there.

Don't do that! It's dangerous.

Really?Yes! OK, I won't.

Bạn đang làm gì?

Mình sẽ trèo cây đó ở đàng kia.

Đừng làm việc đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi sẽ không.

What are you doing?

I'm going to ride my bike down this busy road.

Don't do that! It's dangerous.

Really?Yes! OK, I won't.

Bạn đang làm gì?

Mình sẽ đi xe đạp xuống đường náo nhiệt nàỵ

 Đừng làm việc đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi sẽ không.

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 12: Don't ride your bike too fast!

Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Look. What are these children doing, class?Nhìn đây. Những đứa trẻ này đang làm gì vậy cả lớp?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Don't play with matches! - Đừng chơi với những que diêm!OK, I won't. - Được rồi, tôi sẽ không.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Câu mệnh lệnh là câu bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu không "to", ở thể khẳng định có nghĩa là hãy làm điều gì đó phụ thuộc vào động từ mà người nói sử dụng.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

play badminton (chơi cầu lông), play chess (chơi cờ (đánh cờ) play hide-and-seek (trốn tìm chơi trốn tìm), play football (chơi bóng đá), play volleyball (chơi bóng chuyền), go swimming (đi bơi)

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 4 trang 24, 25 SGK tiếng Anh 5 mới

Nhìn, nghe và iặp lại. 3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nhửng gì bạn đã làm

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới

Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 4 trang 26, 27 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 4 trang 26, 27 SGK tiếng Anh 5 mới

Did you go to Mai's birthday party yesterday, Peter? Bạn có đến dự bữa tiệc sinh nhật của Mai ngày hôm qua không Peter?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu