Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4.1 trên 290 phiếu

5. Viết về quyển sách yêu thích của bạn. 1. Những loại sách nào bạn thích? I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.

1. Look, listen and read (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 


a)   What are you doing, Linda?

Bạn đang làm gì vậy Linda?

I'm reading The Golden storfruit Tree.

Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.

b)  Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?

I think the older brother is very greedy.

Mình nghĩ người anh rất tham lam.

c)  Yeah, you're right. How about the younger one?

Ồ, bạn đúng rồi. Còn người em thế nào?

He's very kind. Cậu ây rât tốt bụng

d)   Do you like the story? Bợn có thích câu truyện không?

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don't be so greedy!

Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


a)   What do you think of the mouse?

I think intelligent.

Bạn nghĩ gì về con chuột? Tôi nghĩ thông minh.

b)  What do you think of An Tiem?

I think hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm? Tôi nghĩ chăm chỉ.

c)  What do you think of the older brother?

Bạn nghĩ gì về người anh?

I think greedy.                                           Tôi nghĩ tham lam.

d)  What do you think of Snow White? Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?

I think kind.                                                Tôi nghĩ tốt bụng

3. Let's talk (Chúng ta cùng nóỉ)

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoộc một nhân vật.

What kinds of stories do you like? Những loợi truyện nào bạn thích?

I like...                                                   Tôi thích...

What do you think of...?                        Bạn nghĩ gì về...?

I think he's/she's/it's...                          Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó...

4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)

Click tại đây để nghe:

 


1.c                      2. a        3. a

Audio script

  1. Phong: What story do you like best?

Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

Phong: What do you think of the main character?

Linda: I think she's kind.

2. Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I'm reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What do you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he's hard-working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

Tony: What do you think of Aladdin?

Nam: He's generous.

5. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của bạn)

1. Những loại sách nào bạn thích?

I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.

2. Quyển sách yêu thích của bạn là gì?

My favourite book is The story of Tam and Com.

Quyển sách yêu thích củo tôi là Truyện Tấm và Cám.

3. Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?

I like Tam. Tôi thích cô Tấm

4. Nhân vật nào bạn không thích?

I don't like Cam. Tôi không thích Cám.

5. Tại sao bạn thích quyển sách này?

Because each of them gives me a lesson in life.

Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)

Storytelling (Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem...

Vào một ngày nọ, vua Hùng đõ nổi giận với Mai An Tiêm...

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 14: What Happened In The Story?

Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì? She likes reading folk tales. Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem. Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới Ngữ pháp Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó nghĩ gì về nhôn vật nào đó - truyện, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau: What do you think of...?

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới

Khi muốn hỏi ai đó muốn trở thành gì trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng Cấu trúc sau:

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy đến từ Đà Nẵng. Bây giờ cậu đang sống cùng với ông bà ở Hà Nội

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 1 trang 8, 9 SGK tiếng Anh 5 mới

3. Chúng ta cùng nói. Hỏi và trá lời nhửng câu hỏi về nơi bạn sống

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về thói quen hàng ngày của bạn. What do you do in the mo ing/afte oon/evening

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 1 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 1 trang 10, 11 SGK tiếng Anh 5 mới

Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau dó đọc lớn những câu sau. Đọc và đánh dấu chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu