Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới


5. Viết về quyển sách yêu thích của bạn. 1. Những loại sách nào bạn thích? I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and read.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)


a) What are you doing, Linda?

(Bạn đang làm gì vậy Linda?)

I'm reading The Golden starfruit Tree.

(Mình đang đọc Chuyện cây khế.)

b) Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

(Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?)

I think the older brother is very greedy.

(Mình nghĩ người anh thật tham lam.)

c) Yeah, you're right. How about the younger one?

(Ồ, bạn đúng đó. Còn người em thì thế nào?)

He's very kind.

(Anh ấy rất tốt bụng.)

d) Do you like the story?

(Bạn có thích câu chuyện không?)

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don't be so greedy!

(Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và đọc.)


Lời giải chi tiết:

a) What do you think of the mouse? - I think it's intelligent.

(Bạn nghĩ gì về con chuột? - Tôi nghĩ nó thông minh.)

b) What do you think of An Tiem? - I think he's hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm? - Tôi nghĩ anh ấy chăm chỉ.)

c) What do you think of the older brother? - I think greedy.

(Bạn nghĩ gì về người anh? - Tôi nghĩ hắn ta thật tham lam.)

d) What do you think of Snow White? - I think she's kind.      

(Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết? - Tôi nghĩ cô ấy thật tốt bụng.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng ta cùng nóỉ.)

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoặc một nhân vật.

What kinds of stories do you like?             

(Những loại truyện nào bạn thích?)

I like...                                                  

(Tôi thích...)

What do you think of...?                           

(Bạn nghĩ gì về...?)

I think he's/she's/it's...                           

(Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó...)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: What story do you like best?

    Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

   Phong: What do you think of the main character?

   Linda: I think she's kind.

2. Mai: What are you reading, Peter?

    Peter: I'm reading The story of Mai An Tiem.

   Mai: What do you think of Mai An Tiem?

   Peter: I think he's hard-working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

    Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

    Tony: What do you think of Aladdin?

    Nam: He's generous.

Tạm dịch:

1. Phong: Câu chuyện nào cậu thích nhất vậy?  

    Linda: Mình thích câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn.

   Phong: Cậu nghĩ gì về nhân vật chính?

   Linda: Mình nghĩ cô ấy thật là tốt bụng.

2. Mai: Cậu đang đọc gì vậy Peter?

    Peter: Mình đang đọc truyện Mai An Tiêm.

   Mai: Cậu nghĩ gì về Mai An Tiêm?

   Peter: Mình nghĩ anh ấy rất là chăm chỉ.

3. Tony: Cậu đang đọc gì vậy, Nam?

    Nam: Aladdin và Cây đèn thần đó.

    Tony: Cậu nghĩ gì về Aladdin?

    Nam: Anh ấy rất là hào phóng.

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. a

Bài 5

5. Write about your favorite book.

(Viết về quyển sách yêu thích của bạn.)

1. What kinds of books do you like?

(Bạn thích những loại sách nào?)

2. What is your favourite book?

(Quyển sách yêu thích của bạn là gì?)

3. Which character do you like best?

(Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?)

4. Which charaacter don't you like?

(Nhân vật nào bạn không thích?)

5. Why do you like this books?

(Tại sao bạn thích quyển sách này?)

Lời giải chi tiết:

1. I like fairy tales.

(Tôi thích nhưng câu chuyện cổ tích.)

2. My favourite book is The story of Tam and Cam.

(Quyển sách yêu thích của tôi là Truyện Tấm Cám.)

3. I like Tam. 

(Tôi thích cô Tấm.)

4. I don't like Cam.

(Tôi không thích Cám.)

5. Because each of them gives me a lesson in life.

(Bởi vì mỗi người trong họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Storytelling

(Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem...

(Vào một ngày nọ, vua Hùng đã nổi giận với Mai An Tiêm...)


Bình chọn:
4.5 trên 762 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.