Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 14: What Happened In The Story?

Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4.1 trên 293 phiếu

5. Viết về quyển sách yêu thích của bạn. 1. Những loại sách nào bạn thích? I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.

1. Look, listen and read (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 


a)   What are you doing, Linda?

Bạn đang làm gì vậy Linda?

I'm reading The Golden storfruit Tree.

Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.

b)  Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?

I think the older brother is very greedy.

Mình nghĩ người anh rất tham lam.

c)  Yeah, you're right. How about the younger one?

Ồ, bạn đúng rồi. Còn người em thế nào?

He's very kind. Cậu ây rât tốt bụng

d)   Do you like the story? Bợn có thích câu truyện không?

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don't be so greedy!

Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


a)   What do you think of the mouse?

I think intelligent.

Bạn nghĩ gì về con chuột? Tôi nghĩ thông minh.

b)  What do you think of An Tiem?

I think hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm? Tôi nghĩ chăm chỉ.

c)  What do you think of the older brother?

Bạn nghĩ gì về người anh?

I think greedy.                                           Tôi nghĩ tham lam.

d)  What do you think of Snow White? Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?

I think kind.                                                Tôi nghĩ tốt bụng

3. Let's talk (Chúng ta cùng nóỉ)

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoộc một nhân vật.

What kinds of stories do you like? Những loợi truyện nào bạn thích?

I like...                                                   Tôi thích...

What do you think of...?                        Bạn nghĩ gì về...?

I think he's/she's/it's...                          Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó...

4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)

Click tại đây để nghe:

 


1.c                      2. a        3. a

Audio script

  1. Phong: What story do you like best?

Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

Phong: What do you think of the main character?

Linda: I think she's kind.

2. Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I'm reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What do you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he's hard-working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

Tony: What do you think of Aladdin?

Nam: He's generous.

5. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của bạn)

1. Những loại sách nào bạn thích?

I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.

2. Quyển sách yêu thích của bạn là gì?

My favourite book is The story of Tam and Com.

Quyển sách yêu thích củo tôi là Truyện Tấm và Cám.

3. Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?

I like Tam. Tôi thích cô Tấm

4. Nhân vật nào bạn không thích?

I don't like Cam. Tôi không thích Cám.

5. Tại sao bạn thích quyển sách này?

Because each of them gives me a lesson in life.

Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)

Storytelling (Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem...

Vào một ngày nọ, vua Hùng đõ nổi giận với Mai An Tiêm...

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì? She likes reading folk tales. Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem. Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới Ngữ pháp Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó nghĩ gì về nhôn vật nào đó - truyện, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau: What do you think of...?

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 14 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 14

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 6 trang 42, 43 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những môn học bạn có nó hôm nay : Thường có mỗi môn học bao nhiêu lần trong tuần.

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào? I speak to my friends every day. Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu