Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới


Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị.

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


1. Which one is bigger, London or Hue? - I think London is.

(Cái nào lớn hơn, Luân Đôn hay Huế? - Tôi nghĩ Luân Đôn.)

2. Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang? - I think Ha Long City is.

(Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang? Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.)

Bài 2

2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud.

(Nghe và đánh dấu ngữ điệu của câu. Sau đó đọc những câu sau.)


1. A: Which one is bigger, New York City or London?

    (Cái nào lớn hơn, Thành phố New York hay Luân Đôn?)

    B: I think London is.

    (Tôi nghĩ Luân Đôn.)

2. A: Which one is larger. New York City  or Da Nang?

    (Cái nào rộng lớn hơn, Thành phố New York hơn Đà Nẵng?)

    B: I think New York City is.

    (Tôi nghĩ Thành phố New York.)

3. A: Which one is more beautiful, London or Sydney?

    (Cái nào đẹp hơn, Luôn Đôn hay Sydney?)

   B: I think London is.

   (Tôi nghĩ Luân Đôn.)

Bài 3

3. Let's chant.

(Cùng ca hát theo nhịp.)


Which one is more beautiful, (Cái nào đẹp hơn,)

Which one is more peaceful, (Cái nào yên bình hơn,)

Which one is more exciting, London or Ha Noi? (Cái nào thú vị hơn, London hay Hà Nội?)

Which one is more...? (Cái nào  ... hơn?)

I think Ha Noi is. (Tôi nghĩ Hà Nội.)

It's more beautiful. (Nó đẹp hơn.)

It's more peaceful. (Nó yên bình hơn.)

And it's more exciting. (Và nó thú vị hơn.)

Bài 4

4. Read and answer.

(Đọc và trả lời.)

Hello. My name's Anna. I live in Liverpool, a very big city in England. It has a lot of people and interesting buildings. It's very noisy. But I enjoy living here because life is exciting. During summer holidays, I often stay with my grandparents in King's Lynn, a town in the east of England, in a county called Norfolk. It's much smaller and quieter than Liverpool. There are not so many people there, but the shops are really nice and things are cheaper. I like Norfolk because the people are very friendly.

1. Where does Anna live?

(Anna sống ở đâu?)

2. Where does she often go for her summer holiday?

(Cô ấy thường đi đâu vào kỳ nghỉ hè của mình?)

3. Which one is smaller, Liverpool or King's Lynn?

(Cái nào nhỏ hơn, Liverpool hay King's Lynn?)

4. Which one is noisier, Liverpool or King's Lynn?

(Cái nào ồn ào hơn, Liverpool hay King's Lynn?)

5. Where are things more expensive, in Liverpool or in King's Lynn?

(Đồ dùng ở đâu đắt hơn, ở Liverpool hay ở King's Lynn?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị. Nó rất ồn ào. Nhưng mình thích sống ở đây bởi vì cuộc sống náo nhiệt.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, mình thường ở cùng ông bà ở King's Lynn, một thị trấn nằm ở phía đông nước Anh, ở một tỉnh/hạt gọi là Norfolk. Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Liverpool. Có ít người ở đây, nhưng những cửa hàng thật đẹp và đồ dùng thì rẻ. Mình thích Norfolk bởi vì mọi người rất thân thiện.  

Lời giải chi tiết:

1. She lives in Liverpool.

(Cô ấy sống ở Liverpool.)

2. She often goes to King's Lynn.

(Cô ấy thường đi đến King's Lynn.)

3. King's Lynn is.

(King's Lynn.)

4. Liverpool is.

(Liverpool.)

5. Things in Liverpool are more expensive than in King's Lynn.

(Đồ dùng Ở Liverpool đắt hơn Ở King's Lynn.)

Bài 5

5. Write about where you live.

(Viết về nơi em sống.)

My name is _______. I live in _______.

It's a _______ in Viet Nam.

There are _______.

It's _______.

I enjoy living here because it's _______.

Lời giải chi tiết:

My name is Khang. I live in Cam Ranh City.

(Tôi là Khang. Tôi sống ở thành phố Cam Ranh.)

It's a small city of Khanh Hoa Province in Viet Nam.

(Nó là một thành phố nhỏ của tỉnh Khánh Hòa ở Việt Nam.)

There are not so many people here.

(Không có nhiều người ở đây.)

It's much smaller and quieter than Ho Chi Minh City.

(Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Thành phố Hồ Chí Minh.)

I enjoy living here because it's quiet and has delicious seafood.

(Tôi thích sống ở đây bởi vì nó yên tĩnh và  có hải sản ngon.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án.)

So sánh nơi mà bạn sống với những nơi khác.

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô màu những ngôi sao.)

Bây giờ tôi có thể..

- hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh nơi chốn.

- nghe và gạch dưới những đoạn văn về so sánh nơi chốn.

- đọc và gạch dưới những đoạn văn về so sánh nơi chốn.

- viết về nơi tôi sống.


Bình chọn:
4.4 trên 296 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.