Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 7: How Do You Learn English?

Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới

Bình chọn:
4.3 trên 218 phiếu

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào? I speak to my friends every day. Tôi nói với bọn bè mồi ngày.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

a)  What foreign language do you have at school?

English. What about you, Akiko?

b)  I have French.

Oh, really?

c)  And do you like English?

Yes. It's my favourite subject.

d)  Why do you learn English?

Because I want to sing English songs.

Tạm dịch:

a) Ngoại ngữ bạn học ở trường là gì? Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?

b) Tôi học tiếng Pháp. Ồ, vậy hả?

c) Và bạn có thích tiếng Anh không? Có. Nó là môn học yêu thích của mình.

d) Tại sao bạn học tiếng Anh? Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

a)  Why do you learn English?

Because I want to watch English cartoons on TV.

b)  Why do you learn English?

Because I want to read English comic books.

c)  Why do you learn English?

Because I want to talk with my foreign friends.

Tạm dịch:

a) Tại sao bạn học tiếng Anh? Bởi vì tôi muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b) Tại sao bạn học tiếng Anh? Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

c) Tại sao bạn học tiếng Anh ? Bởi vì tôi muốn nói chuyện với nhiều bạn bè nước ngoài.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh.

How do you learn English?

I...

Why do you learn English?

Because I want to..

Tạm dịch:

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Tôi...

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn...

 4. Listen and number (Nghe và điền số.)

Click tại đây để nghe:

Đáp án: a 2                   b 4                  c 1                   d 3

Audio script:

1. Tony: You speak English very well!

Hoa: Thank you, Tony.

Tony: How do you practise speaking?

Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

2. Tony: How do you learn English vocabulary?

Nam: I write new words and read them aloud.

Tony: Why do you learn English?

Nam: Because I want to sing English songs.

3. Tony: How do you practise listening?

Mai: By watching English cartoons on TV.

Tony: Do you understand this cartoon?

Mai: Yes, I do.

Tony: That's great! Well done.

Mai: Thank you.

4. Tony: How do you practise reading?

Quan: I often read English comic books.

Tony: Why do you learn English?

Quan: Because I want to read English comic books.

5. Write about you (Viết về em)

1. I speak to my friends every day.

2. I read English comic books.

3. I write emails to my foreign friends.

4. I write new words on notebooks and read them aloud.

5. I want to sing English songs.

Tạm dịch:

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?

Tôi nói với bạn bè mỗi ngày.

2. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.

3. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện từ cho bạn bè nước ngoài.

4. Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?

Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.

5. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)

How do I learn English? (Charades)

(Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

We learn English because we want to talk with our foreign friends. Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bọn nước ngoài của chúng tôi.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 7

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 5 mới

Động từ "like" trong câu có nghĩa là “thích”, đi theo sau nó là danh từ hoặc một danh động từ.

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 5 mới

3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng