Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4.2 trên 233 phiếu

Which place would you like to visit, Thong Nhat park or the Museum of History?Nơi nào bạn muốn viếng, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 


a)  The weather is beautiful in Ha Noi today.

Hôm nay thời tiết đẹp ở Hà Nội.

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

b) Would you like to go somewhere, Tom?

Bạn muốn đi đâu đó không Tom?

Yes, I'd like to.

Vâng, tôi muốn.

c)  Let's visit Tran Quoc Pagoda.

Chúng ta cùng nhau viếng chùa Trấn Quốc nhé.

OK. Let's go.

Được. Chúng ta cùng đi nào.

d)  Which place would you like io visit, a museum or a pagoda?

Nơi nào bạn muốn viếng, bảo tàng hay chùa?

I'd like to visit a pagoda.

Tôi muốn viếng ngôi chùa.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


a)  Which place would you like to visit, Thong Nhat park or the Museum of History?

Nơi nào bạn muốn viếng, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?

I'd like to visit the Museum of History.

Tôi muốn viếng bảo tàng Lịch sử.

b)  Which place would you like to visit, Trang Tien bridge or Thien Mu Pagoda?

Nơi nào bạn muốn viếng, cầu Tràng Tiền hay chùa Thiên Mụ?

I'd like to visit Thien Mu Pagoda.

Tôi muốn viếng chùa Thiên Mụ.

c)  Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre?

Nơi nào bạn muốn viếng, chợ Bến Thành hay nhà hát thành phố?

I'd like to visit Ben Thanh Market.

Tôi muốn viếng chợ Bến Thành.

d)  Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

Nơi nào bạn muốn viếng, chùa Bái Đính hay đền Hoa Lư?

I'd like to visit Bai Dinh Pagoda.

Tôi muốn viếng chùa Bái Đính.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi bạn muốn viếng thăm.

Which place would you like to visit... or...?

Nơi nào bạn muốn viếng, ... hay...?

I'd like to visit...

Is it far from here? Yes,/No,...

How can I get there? You can...

Tôi muốn viếng...

Nó có cách xa so với đây không? Có,/Không,...

Tôi có thể đến đó bằng cách nào? Bạn có thể...

4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)

Click tại đây để nghe:

 


1. b Mai muốn thăm nơi nào?  Chợ Bến Thành

2. a Tom muốn thăm /viếng nơi nào?  Chùa Thiên Mụ

3. a Linda muốn thăm / viếng nơi nào? Chùa Bái Đính.

Audio script

1. Mai: This is my first time in Ho Chi Minh City.

Quan: Would you like to go to the city centre?

Mai: Yes, please.

Quan: Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre?

Mai: I'd like to visit Ben Thanh Market.

Quan: OK. Let's go now.

2. Phong: Would you like to go somewhere in Hue City?

Tom: Yes. That's a good idea.

Phong: Which place would you like to visit, Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda?

Tom: I'd like to go to Thien Mu Pagoda.

Phong: OK. I'll take you there.

3. Mai: Would you like to visit some places?

Linda: Yes, that sounds interesting.

Mai: Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

Linda: I'd like to go to Bai Dinh Pagoda.

Mai: OK. I'll go with you.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

(1) somewhere    (2) would    (3) park    (4) museum    (5) centre

Tony: Hôm nay Chủ nhật. Chúng ta hãy đi đâu đó trong thành phố đi.

Phong: Noi nào bạn muốn thăm, công viên Thống Nhất hay bào tàng Lịch sử?

Tony: Tôi muốn thăm bảo tàng.

Tony: Nó ở đâu?

Pnong: Đó là ý kiến hay đấy!

Phong: Nó ở trung tâm thành phố.

Tony: Được. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi nào.

6. Let's sing (Chúng ta cùng hát)

Click tại đây để nghe:

 


Which place would you like to visit?

Bạn muốn viếng nơi nào?

 

Where would you like to go, the museum or the theatre?

Where would you like to go, the pagoda or the zoo?

I'd like to go to the museum.

And the theatre, too.

I'd like to visit the pagoda.

And I'd like to go to the zoo.

 

Bạn muốn đi đâu, bảo tàng hay nhà hát?

Bạn muốn đi đâu, chùa hay sở thú?

Tôi muốn đi bảo tàng.

Và nhà hát nữa.

Tôi muốn viếng ngôi chùa.

Và tôi muốn đi sở thú.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

a) What did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn đã làm gì?I visited Tran Quoc Pagoda. Mình đã viếng chùa Trấn Quốc.b) Where is it? Nó ở đâu?It's on an island in the middle of West Lake.

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

tên tôi là Tom. Vào ngày hôm qua, tôi đã viếng chùa Trấn Quốc. Nó ở trên một hòn đảo ở giữa hồ Tây và nó không xa so với trung tâm Hà Nội. Tôi đã đến đó bằng xe đạp.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Ex: What do you think of Dam Sen Park? Bạn nghĩ gì về công viên Đầm Sen? It's more exciting than I expected. Nó náo nhiệt hơn tôi mong đợi

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 19 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 19 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 19

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú. What are your favourite animals at the zoo?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng