Tiếng Anh lớp 5 Mới Unit 9: What Did You See At The Zoo?

Ngữ pháp Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 5 mới


3. Hỏi đáp về ai đó đã đi sở thú khỉ nào. Hỏi: When did you/they go to the zoo? Bạn/Họ đã đi sở thú khi nào?

1. Hỏi đáp về ai đó đã nhìn thấy gì ở sở thú

Khi muốn hỏi ai đó đã thấy gì ở sở thú, chúng ta có thể sử dụng những mẫu câu sau:

What did you/they see at the zoo? (Bạn/Họ nhìn thấy gì ở sở thú?)

I / They saw... (Tôi/Họ đã thấy...)

Ex: What did you see at the zoo? Bạn đã nhìn thây gì ở sở thú?

I saw two tigers. Tôi đã thấy 2 con hổ.


2. Hỏi đáp về những con vật yêu thích của ai đó ở sở thú

Hỏi:

(1) What are your favourite animals at the zoo? 

Những con vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì?

Đáp:

(1)  They are / They’re + con vật (số nhiều).

Chúng là... nhữngcon...

Hỏi: 

(2)  What did the + con vật (số nhiều) do when you were there?

Những con.... làm gì khi bạn ở đó?

Đáp:

(2) They + …

Chúng …

Ex:
- What are your favourite animals at the zoo? (Những con vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì?)

They're monkeys. (Chúng là những con khỉ.)

- What did the monkeys do when you were there? (Những con khỉ làm gì khi bạn ở đó?)

They jumped up and down quickly. (Chúng nhảy lên xuống một cách nhanh chóng.)


3. Hỏi đáp về ai đó đã đi sở thú khi nào

Hỏi:

When did you/they go to the zoo?

Bạn/Họ đã đi sở thú khi nào?

Đáp:

I/They went there + thời gian ở quá khứ.

Tôi/Họ đến đó...

Ex: When did you go to the zoo? (Bạn đã đi sở thú khi nào?)

I went there yesterday. (Tôi đã đến đó hôm qua.)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 52 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài