Tiếng Anh lớp 5 Mới

Unit 20: Which One Is More Exciting, Life In The City O..

Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bình chọn:
4.3 trên 190 phiếu

a)Where are you going for your summer holiday, Tom?Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?I'm going back to my hometown.Mình sẽ trở về quê nhà.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 


a)   Where are you going for your summer holiday, Tom?

I'm going back to my hometown.

b)  Where in the USA do you live?

In New York City.

c)  What's it like?

It's very big.

d)  Which one is big, New York City or Sydney?

I think New York City is.

Tạm dịch:

a) Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom ?

Mình sẽ trở về quê nhà.

b) Ở Mỹ bạn sống ở đâu?

Ở Thành phố New York.

c) Nó thế nào?

Nó rất lớn.

d) Cái nào lớn, Thành phố New York hay Sydney?

Tôi nghĩ Thành phố New York.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


a)  Which one is small, Hoan Kiem Lake or West Lake?

I think Hoan Kiem Lake is.

b)  Which one is large, Ben Thanh Market or Dong Xuan Market?

I think Ben Thanh Market is.

c)  Which one is noisy, life in the city or life in the countryside?

I think life in the city is.

d)  Which one is busy, life in the city or life in the countryside?

I think life in the city is.

Tạm dịch:

a) Cái nào nhỏ, hồ Hoàn Kiếm hay hồ Tây?

Tôi nghĩ hồ Hoàn Kiếm.

b) Cái nào rộng lớn, chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân?

Tôi nghĩ chợ Bến Thành.

c) Cái nào ồn ào, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

d) Cái nào bận rộn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?

Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố thị trấn.

Which one is......... or...?

I think...                                       

Tạm dịch:

Cái nào... hay...?

Tôi nghĩ...

4. Listen and write (Nghe và viết)

Click tại đây để nghe:

 


Đáp án:

1. Tony lives in Sydney. It's noisier than Nha Trang.

2Linda lives in London. It's larger than Da Nang.

3. Tom lives in New York City. It's busier than Da Lat.

Audio script

1. Mai: Where in Australia do you live, Tony?

Tony: I live in Sydney.

Mai: What's it like?

2. Nam: Where do you live, Linda?Tony: It's noisy.

Linda: I live in London.

Nam: What's it like?

Linda: It's large.

Nam: Which one is larger, London or Da Nang?

Linda: I think London is.

3. Phong: Do you live in New York City, Tom?

Tom: Yes, I do.

Phong: Is it a big city?

Tom: Yes, it is and it's busy.

Phong: Which one is busier, New York City or Da Lat?

Tom: I think New York City is.

Tạm dịch:

  1. Tony sống Ở Sydney. Nó ồn ào hơn Nha Trang.
  2. Linda sống ở Luân Đôn.Nó rộng lớn hơn Đà Nẵng.
  3. Tom sống ở Thành phố New York. Nó bận rộn hơn Đà Lạt.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Đáp án:

  1. New York City is bigger/larger than Sydney.
  2. New York City is noisier than Da Lat.
  3. Nha Trang is smaller than New York City.

Tạm dịch:

1. Sydney nhỏ hơn Thành phố New York.

Thành phố New York lớn hơn/rộng lớn hơn Sydney.

2. Đà Lạt yên tĩnh hơn Thành phố New York.

Thành phố New York ồn ào hơn Sydney.

3. Thành phố New York rộng lớn hơn Nha Trang.

Nha Trang nhỏ hơn Thành phố New York.

6. Let's sing (Chúng ta cùng hát.)

Click tại đây để nghe:

 


Which one is...?

Which one is bigger,

New York City or Miami?

I'm sure, I'm sure,

I'm sure that it's New York City.

Which one is busier,

New York City or San Francisco?

I'm sure. I'm sure,

I'm sure that it's New York City.

Which one is noisier,

New York City or Chicago?

I don't know, I don't known,

It may be Chicago.

Tạm dịch:

Cái nào lớn hơn,

Thành phố New York hay Miami?

Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,

Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York.

Cái nào bận rộn hơn,

Thành phố New York hay Son Francisco?

Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,

Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York.

Cái nào ồn ào hơn,

Thành phố New York hay Chicago?

Tôi không biết, tôi không biết

Nó có thể là Chicago.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

1.Nhìn, nghe và lặp lại. a)What are you going to do on your summer holiday? Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?

Xem chi tiết
Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị.

Xem chi tiết
Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một vần, ví dụ như long, short, toll, high... Những tính từ/trạng từ có hai vần nhưng tận cùng bằng ,y, “er” "ow"

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 20 SGK Tiếng Anh 5 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 20 SGK Tiếng Anh 5 mới

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 20

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 9 trang 58,59 SGK tiếng Anh 5 mới

2. Chỉ và đọc. a). What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú. What are your favourite animals at the zoo?

Xem chi tiết
Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 2 Unit 10 trang 66,67 SGK tiếng Anh 5 mới

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bọn sẽ làm gì vào ngày Hội thao ở Trường bạn. When will Sports Day be? Ngày Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới Lesson 1 Unit 10 trang 64,65 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại. a) I'm looking for Phong. Where is he? Mình đang tìm Phong. Cậu ấy ở đâu?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng